Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w II kwartale 2014 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
09.10.2014

W II kwartale 2014 r. szacunkowa liczba przekroczeń granicy Polski wyniosła 70,1 mln, z tego 40,5 mln cudzoziemców (57,7% ogółem) oraz 29,6 mln Polaków (42,3%). Około 78,5% ogółu przekroczeń dotyczyło granicy lądowej Polski z krajami Unii Europejskiej, 11,6% zewnętrznej granicy lądowej UE, 9,2% granicy powietrznej i 0,7% morskiej.

Najwięcej osób przekraczało lądową granicę Polski na odcinku z Niemcami (49,1% ogółu przekroczeń lądowej granicy Polski w II kwartale 2014 r.), następnie granicę z Czechami (25,7%), Słowacją (9,6%), Ukrainą (6,7%), Białorusią (3,6%), Litwą (2,8%) i Rosją (2,6%).

Liczba odpraw na zewnętrznej granicy lądowej Unii Europejskiej na terenie Polski, według danych Komendy Głównej Straży Granicznej, była o 11,2% większa w porównaniu z poprzednim kwartałem i o 3,5% większa niż w analogicznym okresie 2013 r. Cudzoziemców odprawiono o 11,4% więcej niż w I kwartale br. i o 4,1% więcej niż przed rokiem, natomiast Polaków odpowiednio o 10,3% więcej i o 0,8% więcej.

Na granicy z Ukrainą liczba odpraw cudzoziemców była o 7,3% większa niż przed rokiem, na granicy z Rosją o 6,7% większa, natomiast na granicy z Białorusią odnotowano spadek o 2,1%. W przypadku Polaków, w porównaniu z II kwartałem 2013 r., wzrost ruchu o 21,4% miał miejsce na granicy z Rosją i nieznaczny (o 0,2%) na granicy z Białorusią, podczas gdy na granicy z Ukrainą wystąpił spadek ruchu o 21,2%.

Wśród cudzoziemców przekraczających poszczególne odcinki lądowej granicy Polski dominowali obywatele kraju sąsiadującego – i tak na przykład na granicy z Ukrainą 98,0% stanowili obywatele Ukrainy, na granicy z Rosją 93,9% to obywatele Rosji, a na granicy z Białorusią 85,7% to obywatele Białorusi.

Wśród cudzoziemców (nierezydentów) objętych badaniem w II kwartale 2014 r. 76,2% deklarowało jednodniowy pobyt w Polsce. Natomiast jednodniowe pobyty za granicą Polaków (rezydentów) stanowiły 69,6%.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter