Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Statystyka publiczna - współczesne oblicze

13.11.2015
Publikacja ma na celu zachęcenie czytelników do poznania współczesnego oblicza polskiej statystyki publicznej oraz ukazuje zakres i jakość przekształceń, jakich dokonaliśmy w ostatnich latach.
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2015 r.

13.11.2015
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2015 r. w stosunku do września 2015 r. wyniósł 100,1 (wzrost cen o 0,1%).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2015 r.

13.11.2015
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2015 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,1% (w tym towarów – o 0,2%, przy spadku cen usług – o 0,1%). W poszczególnych grupach towarów i usług konsumpcyjnych odnotowano zróżnicowaną dynamikę cen. Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały w tym okresie wyższe ceny odzieży i obuwia (o 3,3%) oraz żywności (o 0,4%), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,17 p. proc. i 0,10 p. proc. Niższe ceny w zakresie transportu (o 1,3%) obniżyły ten wskaźnik o 0,11 p. proc.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów I -IX 2015 r.

13.11.2015
Po trzech kwartałach br. eksport w cenach bieżących wyniósł 547297,5 mln zł, a import 538393,4 mln zł. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 8904,1 mln zł, wobec minus 7125,0 mln zł przed rokiem. W porównaniu z analogicznym okresem ub. roku eksport zwiększył się o 6,8%, a import wzrósł o 3,6%.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Szybki szacunek produktu krajowego brutto za III kwartał 2015 r.

13.11.2015
W III kwartale 2015 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 0,9 % w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 3,6 %.
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2015 r.

10.11.2015
Ogłasza się, że przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2015 r. wyniosło 3895,33 zł.
Czytaj dalej

Publikacja Szkoły wyższe i ich finanse w 2014 r.

09.11.2015
Informacje o szkołach wyższych działających w roku akademickim 2014/2015 zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym.
Czytaj dalej

Tablica Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych w 2015 r.

09.11.2015
Szczegółowe wyniki badań wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (korzystanie z komputerów i urządzeń mobilnych, Internetu oraz różnorodnych usług internetowych lub systemów informatycznych).
Czytaj dalej

Publikacja Gospodarka materiałowa w 2014 r.

09.11.2015
Gospodarka materiałowa jest to obszar działalności gospodarczej obejmujący całokształt zjawisk i procesów związanych z gospodarowaniem materiałami na wszystkich szczeblach zarządzania. Do gospodarki materiałowej zalicza się procesy pozyskania, zaopatrzenia i wykorzystania materiałów we wszystkich fazach procesu gospodarczego oraz ich przemieszczania (dostawy).
Czytaj dalej
1    566  567  568  569  570  571  572  573  574    680
Do góry

Newsletter