Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Notatka informacyjna Wstępna informacja o relacji deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB w 2016 r.

03.04.2017
W dniu 31 marca 2017 r., stosownie do Rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2009 z dnia 25 maja 2009 r. o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu (EDP) załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, z późniejszymi zmianami, Prezes GUS przesłał do Komisji Europejskiej (Eurostatu) dane dotyczące deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (tzw. notyfikacja fiskalna).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura w gospodarstwach rolnych w II półroczu 2016 r.

31.03.2017
W ocenie rolników zmiany jakie miały miejsce w II półroczu 2016 r., jak i bieżąca (grudzień 2016 r.) koniunktura w użytkowanych przez nich gospodarstwach rolnych, kształtowały się niekorzystnie (biorąc pod uwagę salda odpowiedzi na pytania dotyczące sytuacji ogólnej gospodarstw rolnych, opłacalności produkcji rolniczej oraz popytu na produkty rolne). Jednocześnie utrzymywała się, odnotowana w II półroczu 2015 r., tendencja wzrostu ocen pozytywnych. Optymistyczne natomiast były prognozy na I półrocze 2017 r. dotyczące sytuacji ogólnej gospodarstwa rolnego i zapotrzebowania na produkty rolne.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za marzec 2017 r. (opracowanie eksperymentalne)

31.03.2017
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według eksperymentalnego szybkiego szacunku w marcu 2017 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca obniżyły się o 0,1% (wskaźnik cen 99,9), a w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 2,0% (wskaźnik cen 102,0).
Czytaj dalej

Publikacja Rachunek podaży i wykorzystania wyrobów i usług w 2013 r.

31.03.2017
Rachunek podaży i wykorzystania wyrobów i usług stanowi integralną część systemu rachunków narodowych objętych metodologią SNA/ESA. Odgrywa on wyjątkowo ważną rolę szczegółowej bazy do analizy podaży i wykorzystania wyrobów i usług oraz stanowi podstawę do pracy nad pozostałymi rachunkami. Dla gospodarki jako całości i dla grup wyrobów i usług pokazuje całość podaży pochodzącej z produkcji krajowej i importu oraz jej wykorzystanie na cele zużycia pośredniego, spożycia indywidualnego i zbiorowego, nakładów brutto na środki trwałe, przyrost rzeczowych środków obrotowych i eksport.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Charakterystyka obszarów przygranicznych na terenie Polski - podmioty gospodarki narodowej w 2016 roku

31.03.2017
W końcu 2016 r. w powiatach należących do strefy przygranicznej na terenie Polski w rejestrze REGON wpisanych było 1434,7 tys. podmiotów gospodarki narodowej, co stanowiło 33,9% ogółu zarejestrowanych podmiotów w kraju. W porównaniu z 2015 r. w analizowanej strefie liczba podmiotów zwiększyła się o 0,7% (w kraju o 1,3%), a w odniesieniu do 2012 roku odnotowano wzrost o 4,7% (w kraju o 6,6%).
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Komunikat w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za cztery kwartały 2016 r.

30.03.2017
Wskaźnik cen nakładów inwestycyjnych za cztery kwartały 2016 r. w stosunku do czterech kwartałów 2015 r. wyniósł 101,8 (wzrost cen o 1,8%).
Czytaj dalej

Publikacja Bezrobocie rejestrowane. I- IV kwartał 2016 r.

30.03.2017
Liczba i struktura bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wg cech demograficznych, społeczno-zawodowych, czasu pozostawania bez pracy, ostatniego miejsca pracy...
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Osobowy ruch graniczny z Ukrainą, Białorusią i Rosją - luty 2017 r.

29.03.2017
Wykresy ilustrujące osobowy ruch graniczny na przejściach z Ukrainą, Białorusią i Rosją.
Czytaj dalej

Publikacja Wiadomości Statystyczne nr 3/2017 (670)

28.03.2017
W numerze m. in.: Bohdan WYŻNIKIEWICZ — Produkt krajowy brutto jako przedmiot krytyki; Piotr TARKA — Specyfika i komplementarność badań ilościowych i jakościowych...
Czytaj dalej
1    563  564  565  566  567  568  569  570  571    771
Do góry

Newsletter