Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacja Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2015 r.

10.10.2016
Podstawowe informacje charakteryzujące placówki wsparcia dziennego, instytucjonalną pieczę zastępczą (placówki opiekuńczo- wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, interwencyjne ośrodki preadopcyjne) oraz rodzinną pieczę zastępczą (rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka).
Czytaj dalej

Publikacja Na ścieżce zrównoważonego rozwoju

10.10.2016
Publikacja „Na ścieżce zrównoważonego rozwoju” została przygotowana w związku z wyznaczeniem przez ONZ celów zrównoważonego rozwoju, ujętych w tzw. Agendzie 2030.
Czytaj dalej

Publikacja Kobiety i mężczyźni na rynku pracy 2016

10.10.2016
Wybrane dane charakteryzujące zróżnicowaną sytuację kobiet i mężczyzn na rynku pracy w Polsce.
Czytaj dalej

Publikacja Produkt krajowy brutto - Rachunki regionalne w 2014 roku

05.10.2016
Podstawowe kategorie rachunków narodowych w przekroju terytorialnym. Wybrane elementy rachunku produkcji i rachunku tworzenia dochodów ...
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 roku

03.10.2016
W 2015 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło 1905,0 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób (mikroprzedsiębiorstw), co oznacza wzrost o 4,3% w skali roku oraz o 11,0% w stosunku do roku 2010.
Czytaj dalej

Publikacja Informacja o sytuacji osób starszych na podstawie badań Głównego Urzędu Statystycznego

03.10.2016
Informacja o sytuacji osób starszych na podstawie badań Głównego Urzędu Statystycznego
Czytaj dalej

Publikacja Handel zagraniczny. I-VI 2016 r.

30.09.2016
Obroty handlu zagranicznego wg sekcji CN, SITC i PKWiU w układzie grup krajów. Struktura eksportu i importu wg poszczególnych krajów. Wskaźniki cen transakcyjnych.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za wrzesień 2016 roku (opracowanie eksperymentalne)

30.09.2016
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według eksperymentalnego szybkiego szacunku we wrześniu 2016 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca nie uległy zmianie (wskaźnik cen 100,0), a w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku obniżyły się o 0,5% (wskaźnik cen 99,5).
Czytaj dalej

Publikacja Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych I-VI 2016

30.09.2016
Wysokość przychodów, kosztów i wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych prowadzących księgi rachunkowe. Podstawowe wskaźniki ekonomiczne charakteryzujące kondycję finansową tych przedsiębiorstw, w tym m.in. wskaźniki rentowności obrotu brutto i netto, wskaźnik płynności, majątek obrotowy i źródła finansowania majątku oraz nakłady na środki trwałe, także na wartości niematerialne i prawne.
Czytaj dalej
1    569  570  571  572  573  574  575  576  577    744
Do góry

Newsletter