Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kwartalne rachunki narodowe

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Publikacja Rachunki kwartalne produktu krajowego brutto w latach 2010-2015
21.06.2016 Archiwum Rachunki kwartalne produktu krajowego brutto w latach 2010-2015
2 Tablica Niefinansowe rachunki kwartalne wg sektorów instytucjonalnych za okres od I kwartału 2010 r. do I kwartału 2016 r.
12.01.2017 Archiwum Niefinansowe rachunki kwartalne wg sektorów instytucjonalnych za okres od I kwartału 2010 r. do I kwartału 2016 r.
3 Informacja sygnalna Szybki szacunek produktu krajowego brutto za IV kwartał 2016 r.
14.02.2017 Archiwum Szybki szacunek produktu krajowego brutto za IV kwartał 2016 r.
4 Informacja sygnalna Produkt krajowy brutto w czwartym kwartale 2016 roku
28.02.2017 Archiwum Produkt krajowy brutto w czwartym kwartale 2016 roku
5 Notatka informacyjna Informacja Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie zaktualizowanego szacunku PKB według kwartałów za lata 2015-2016
21.04.2017 Archiwum Informacja Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie zaktualizowanego szacunku PKB według kwartałów za lata 2015-2016
6 Notatka informacyjna Skorygowane kwartalne szacunki produktu krajowego brutto za 2012 r. oraz za I i II kwartał 2013 r.
21.10.2013
7 Notatka informacyjna Rachunki kwartalne Produktu Krajowego Brutto - zasady metodologiczne
21.10.2010
8 Notatka informacyjna Informacja GUS o metodologii szacunków kwartalnych produktu krajowego brutto
14.06.2005

Roczne rachunki narodowe

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Notatka informacyjna Informacja GUS w sprawie skorygowanego szacunku wartości produktu krajowego brutto za lata 2012 i 2013
04.04.2014 Archiwum Informacja GUS w sprawie skorygowanego szacunku wartości produktu krajowego brutto za lata 2012 i 2013
2 Publikacja Bilans przepływów międzygałęziowych w bieżących cenach bazowych w 2010 r.
29.07.2014 Archiwum Bilans przepływów międzygałęziowych w bieżących cenach bazowych w 2010 r.
3 Publikacja Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych w latach 2011-2014
23.08.2016 Archiwum Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych w latach 2011-2014
4 Notatka informacyjna Zweryfikowany szacunek produktu krajowego brutto za lata 2010-2015
19.10.2016 Archiwum Zweryfikowany szacunek produktu krajowego brutto za lata 2010-2015
5 Notatka informacyjna Produkt krajowy brutto w 2016 roku - Szacunek wstępny
31.01.2017 Archiwum Produkt krajowy brutto w 2016 roku - Szacunek wstępny
6 Publikacja Rachunek podaży i wykorzystania wyrobów i usług w 2013 r.
31.03.2017 Archiwum Rachunek podaży i wykorzystania wyrobów i usług w 2013 r.
7 Publikacja Rachunki finansowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych 2005-2008
03.02.2011 Archiwum Rachunki finansowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych 2005-2008
8 Publikacja Rachunki narodowe. Wybrane problemy i przykłady zastosowań
13.05.2008 Archiwum Rachunki narodowe. Wybrane problemy i przykłady zastosowań

Rachunki regionalne

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Tablica Zaktualizowane dane dotyczące produktu krajowego brutto wg województw za lata 2011-2013
30.10.2015
2 Publikacja Produkt krajowy brutto - Rachunki regionalne w 2014 roku
05.10.2016 Archiwum Produkt krajowy brutto - Rachunki regionalne w 2014 roku
3 Notatka informacyjna Produkt krajowy brutto i wartość dodana brutto według województw i podregionów w latach 2010-2014
10.11.2016 Archiwum Produkt krajowy brutto i wartość dodana brutto według województw i podregionów w latach 2010-2014
4 Notatka informacyjna Wstępne szacunki produktu krajowego brutto według województw w 2015 r.
30.12.2016 Archiwum Wstępne szacunki produktu krajowego brutto według województw w 2015 r.
5 Notatka informacyjna Produkt krajowy brutto – rachunki regionalne w 2010 r.
30.11.2012 Archiwum Produkt krajowy brutto – rachunki regionalne w 2010 r.

Statystyka sektora instytucji rządowych i samorządowych

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Tablica Lista jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych (S.13), zgodnie z ESA2010 (stan na 31 grudnia 2015 r.)
19.10.2016 Archiwum Lista jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych (S.13), zgodnie z ESA2010 (stan na 31 grudnia 2015 r.)
2 Publikacja Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2015
28.11.2016 Archiwum Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2015
3 Notatka informacyjna Wstępna informacja o relacji deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB w 2016 r.
03.04.2017 Archiwum Wstępna informacja o relacji deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB w 2016 r.
4 Informacja sygnalna Komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2016 r.
21.04.2017 Archiwum Komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2016 r.
5 Notatka informacyjna Procedura nadmiernego deficytu (EDP) - skonsolidowany wykaz źródeł i metod
10.03.2016 Archiwum Procedura nadmiernego deficytu (EDP) - skonsolidowany wykaz źródeł i metod
6 Publikacja Mienie gmin i powiatów w latach 2012-2014
28.12.2015 Archiwum Mienie gmin i powiatów w latach 2012-2014
7 Publikacja Statystyka sektora instytucji rządowych i samorządowych
07.04.2010

Europejski System Rachunków Narodowych i Regionalnych (ESA 2010)

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Notatka informacyjna System rachunków narodowych ESA2010
16.01.2014
2 Notatka informacyjna Informacja Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wdrożenia nowego Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych w Unii Europejskiej (ESA 2010)
29.08.2014
3 Notatka informacyjna Wdrożenie ESA2010 do rachunków narodowych. Zmiany metodologiczne oraz ich wpływ na główne agregaty makroekonomiczne
29.09.2014
4 Podsumowanie ankiety dotyczącej przyszłości SNA ESA
05.11.2015
5 Notatka informacyjna Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r.
17.01.2014
6 Notatka informacyjna Podręcznik dotyczący różnic pomiędzy ESA 95 a ESA 2010
17.01.2014
7 Notatka informacyjna Rachunki narodowe i statystyka finansów publicznych. Kierunki rozwoju
17.01.2014
8 Dokumenty związane z wdrożeniem ESA 2010 na stronie Eurostatu (tylko w wersji angielskiej)
17.01.2014
Do góry

Newsletter