Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Publikacje GUS

3
kwi

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń

5
kwi

Wyniki finansowe banków

6
kwi

Obwieszczenie w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w czwartym kwartale 2016 r. z podziałem na województwa

7
kwi

Poland Quarterly Statistics No. 4/2016

10
kwi

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw w 2016 r.

11
kwi

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2017 roku

11
kwi

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2017 roku

11
kwi

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2017 r. w stosunku do IV kwartału 2016 r.

11
kwi

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2017 r. w stosunku do IV kwartału 2016 r.

11
kwi

Komunikat w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2017 r. w stosunku do marca 2011 r.

13
kwi

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń luty 2017 roku

14
kwi

Wynik nominalny sektora instytucji rządowych i samorządowych za lata 2013-2016

14
kwi

Łączna dynamika wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych za lata 2011-2016

19
kwi

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2017 roku

19
kwi

Ceny produktów rolnych w marcu 2017 roku

19
kwi

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2017 roku

19
kwi

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w marcu 2017 roku

19
kwi

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku w I kwartale 2017 roku

19
kwi

Obwieszczenie w sprawie miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w I kwartale 2017 roku

20
kwi

Koniunktura konsumencka. Kwiecień 2017 roku

20
kwi

Budownictwo mieszkaniowe - marzec 2017

20
kwi

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w marcu 2017 roku

20
kwi

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w marcu 2017 roku

20
kwi

Dynamika sprzedaży detalicznej w marcu 2017 r.

21
kwi

Notyfikacja fiskalna

21
kwi

Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w kwietniu 2017 roku

21
kwi

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Luty 2017 r.

26
kwi

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w marcu 2017 r.

26
kwi

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w marcu 2017 roku

26
kwi

Biuletyn Statystyczny Nr 3/2017

27
kwi

Nakłady i wyniki przemysłu w 2016 r.

27
kwi

Gospodarka morska w Polsce w 2016 roku

28
kwi

Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2016 r.

28
kwi

Wstępna ocena przezimowania upraw ozimych w 2017 roku

28
kwi

Aktywność ekonomiczna ludności Polski IV kwartał 2016 roku

28
kwi

Działalność podmiotów posiadających jednostki zagraniczne w 2015 r.

28
kwi

Szybki szacunek - Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych

28
kwi

Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych w 2016 roku

Publikacje urzędów statystycznych

6
kwi

7 kwietnia. Światowy Dzień Zdrowia

Urząd Statystyczny w Warszawie

7
kwi

Ogólnopolski Dzień Walki z Bezrobociem - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

10
kwi

Bezrobocie rejestrowane w województwie świętokrzyskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

10
kwi

11 kwietnia. Ogólnopolski Dzień Walki z Bezrobociem

Urząd Statystyczny w Warszawie

14
kwi

Województwo podlaskie w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

14
kwi

Bezrobocie w województwie śląskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

14
kwi

Mazowiecki i Warszawski stół wielkanocny. Ceny detaliczne wybranych towarów.

Urząd Statystyczny w Warszawie

14
kwi

Ceny - koszyk wielkanocny - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

21
kwi

22 kwietnia. Światowy Dzień Ziemi

Urząd Statystyczny w Warszawie

24
kwi

Potencjał społeczno-gospodarczy regionu południowego Polski w 2015 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

27
kwi

Budownictwo mieszkaniowe w województwie mazowieckim w I kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

27
kwi

28 kwietnia. Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Przy Pracy

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
kwi

Popyt na pracę w województwie podlaskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

28
kwi

Koniunktura gospodarcza w kwietniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

28
kwi

Koniunktura gospodarcza w województwie kujawsko-pomorskim w kwietniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

28
kwi

Powiaty i gminy w województwie kujawsko-pomorskim w 2015 r. Sytuacja społeczno-gospodarcza w okresie programowania 2014-2020

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

28
kwi

Koniunktura gospodarcza w kwietniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

28
kwi

Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach w województwie pomorskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

28
kwi

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim w kwietniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

28
kwi

Warunki życia ludności w województwie łódzkim w 2015 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

28
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (marzec 2017 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

28
kwi

Koniunktura gospodarcza w kwietniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

28
kwi

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w kwietniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

28
kwi

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - kwiecień 2017 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

28
kwi

Popyt na pracę w województwie opolskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

28
kwi

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w kwietniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

28
kwi

Popyt na pracę w województwie wielkopolskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

28
kwi

Koniunktura gospodarcza w województwie zachodniopomorskim w kwietniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

28
kwi

Popyt na pracę w województwie lubuskim w 2016 r

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
kwi

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w marcu 2017 r. – Informacja prasowa

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
kwi

Gorzów Wielkopolski i Zielona Góra w I kwartale 2017 r. – Infografika

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
kwi

Koniunktura gospodarcza w kwietniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
kwi

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w marcu 2017 r. - Infografika

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
kwi

Popyt na pracę w województwie dolnośląskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

28
kwi

Koniunktura gospodarcza w kwietniu 2017 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

10
kwi

Informacja statystyczna o energii elektrycznej - luty 2017 r.

Ministerstwo Energii, Agencja Rynku Energii S.A.

12
kwi

Wskaźniki inflacji bazowej

Narodowy Bank Polski

20
kwi

Zatrudnienie, wydajność i przepracowany czas pracy w górnictwie węgla kamiennego w Polsce - luty 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

20
kwi

Wyniki techniczno-ekonomiczne działalności oraz inwestycje w górnictwie węgla kamiennego w Polsce - luty 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

20
kwi

Import i przywóz (nabycie wewnątrzunijne) na obszar Polski - luty 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

20
kwi

Sprawozdanie o mechanicznej przeróbce węgla oraz produkcji węgla kamiennego (...) w Polsce - luty 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

20
kwi

Podstawowe informacje o rynku oraz sektorze węgla brunatnego w Polsce - luty 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

20
kwi

Sprawozdanie o obrocie węglem kamiennym oraz ceny i kierunki zbytu węgla kamiennego - luty 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

20
kwi

Roczne rachunki finansowe według sektorów instytucjonalnych - tablice wynikowe

Narodowy Bank Polski

20
kwi

Kwartalne rachunki finansowe według sektorów instytucjonalnych - tablice wynikowe

Narodowy Bank Polski

25
kwi

Informacja o wybranych świadczeniach pieniężnych - dane wstępne

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

27
kwi

Bezrobocie rejestrowane w Polsce - raport

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

28
kwi

Szybki Monitoring NBP: Analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw

28
kwi

Stan zakaźnych chorób zwierzęcych - marzec 2017 r.

Główny Inspektorat Weterynarii

28
kwi

Informacja o bezrobotnych i poszukujących pracy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

28
kwi

Informacja w zakresie instytucjonalnej obsługi rynku pracy w 2016 roku

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

28
kwi

Tablice wynikowe zawierające dane z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w sprawach karnych, cywilnych, administracyjnych oraz w zakresie nadzoru służbowego ww. postępowaniach

Prokuratura Krajowa

Do góry

Newsletter