Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Publikacje GUS

9
sty

Rocznik Statystyczny Województw 2016

Szeroki zestaw danych statystycznych charakteryzujących sytuację społeczno-gospodarczą Polski w ujęciu przestrzennym.
Czytaj dalej
10
sty

Obwieszczenie w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w trzecim kwartale 2016 r. z podziałem na województwa

Wskaźniki zmian cen dla lokali mieszkalnych w trzecim kwartale 2016 r. z podziałem na województwa.
Czytaj dalej
12
sty

Niefinansowe rachunki kwartalne wg sektorów instytucjonalnych za okres od I kwartału 2010 r. do I kwartału 2016 r.

Zestaw tabel obrazujących niefinansowe rachunki kwartalne wg sektorów instytucjonalnych za okres od I kwartału 2010 r. do III kwartału 2016 r.
Czytaj dalej
13
sty

Komunikat w sprawie średniorocznego wskaźnika cen konsumpcyjnych nośników energii w 2016 r.

Średnioroczny wskaźnik cen konsumpcyjnych nośników energii w 2016 r. w stosunku do 2015 r. wyniósł 97,4 (spadek cen o 2,6%).
Czytaj dalej
13
sty

Wybrane zagadnienia rynku pracy” (liczba osób z minimalnym wynagrodzeniem, ”samozatrudnieni”, umowy zlecenia, o dzieło). Dane za 2015 r.

Notatka informacyjna w sprawie wyników obliczeń Głównego Urzędu Statystycznego dla 2015 r. dotyczących: wypłat wynagrodzeń w wysokości co najwyżej ustawowego minimum, „samozatrudnienia”, zawierania umów zlecenia lub o dzieło.
Czytaj dalej
13
sty

Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń listopad 2016 roku

W okresie styczeń – listopad 2016 r. eksport w cenach bieżących wyniósł 730011,1 mln zł, a import 711105,0 mln zł. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 18906,1 mln zł, natomiast po jedenastu miesiącach 2015 r. wyniosło 9590,5 mln zł.
Czytaj dalej
13
sty

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2016 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2016 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,7% (w tym towarów – o 0,7%, a usług – o 0,5%). Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały w tym okresie wyższe ceny w zakresie transportu (o 4,3%), a także żywności (o 1,3%), które podwyższyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,37 p. proc. i 0,30 p. proc.
Czytaj dalej
13
sty

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2016 roku

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2016 r. w stosunku do listopada 2016 r. wyniósł 100,7 (wzrost cen o 0,7%).
Czytaj dalej
13
sty

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2016 r. w stosunku do III kwartału 2016 r.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2016 r. w stosunku do III kwartału 2016 r. wyniósł 100,7 (wzrost cen o 0,7%).
Czytaj dalej
13
sty

Komunikat w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2016 r.

Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2016 r. w stosunku do 2015 r. wyniósł 99,4 (spadek cen o 0,6 %).
Czytaj dalej
13
sty

Komunikat w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2016 roku

Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2016 r. w stosunku do 2015 r. wyniósł 99,6 (spadek cen o 0,4%).
Czytaj dalej
13
sty

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2016 r. w stosunku do III kwartału 2016 r.

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2016 r. w stosunku do III kwartału 2016 r. wyniósł 99,7 (spadek cen o 0,3%).
Czytaj dalej
13
sty

Komunikat w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2016 roku

Przeciętna średnioroczna cena detaliczna 1000 kg węgla kamiennego w 2016 r. wyniosła 780,38 zł.
Czytaj dalej
16
sty

Turyści w bazie noclegowej. Listopad 2016 r.

Turyści zagraniczni i krajowi korzystający z bazy noclegowej i udzielone im noclegi w turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych.
Czytaj dalej
18
sty

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2016 roku

18
sty

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2016 r.

18
sty

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w grudniu 2016 r.

18
sty

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku w IV kwartale 2016 r.

18
sty

Obwieszczenie w sprawie miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale 2016 r.

18
sty

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w 2016 roku

18
sty

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2016 roku

19
sty

Ceny produktów rolnych w grudniu 2016 roku

19
sty

Budownictwo mieszkaniowe - grudzień 2016

19
sty

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w grudniu 2016 roku

19
sty

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w grudniu 2016 roku

19
sty

Dynamika sprzedaży detalicznej w grudniu 2016 r.

19
sty

Obwieszczenie w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2016 r. w stosunku do I półrocza 2016 r.

19
sty

Obwieszczenie w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2016 r.

20
sty

Koniunktura konsumencka. Styczeń 2017 roku

20
sty

Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w styczniu 2017 roku

20
sty

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Listopad 2016 r.

25
sty

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w grudniu 2016 roku

25
sty

Biuletyn Statystyczny Nr 12/2016

27
sty

Środki produkcji w rolnictwie w roku gospodarczym 2015/2016

30
sty

Wiadomości Statystyczne Nr 1/2017

30
sty

Aktywność ekonomiczna ludności Polski III kwartał 2016 roku

31
sty

Przedsiębiorstwa niefinansowe powstałe w latach 2011-2015

Publikacje urzędów statystycznych

9
sty
16
sty

Tytułowy Plan Wydawniczy Urzędu Statystycznego w Szczecinie 2017 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Tytułowy Plan Wydawniczy jest wykazem publikacji Urzędu, które ukażą się w 2017 r.
Czytaj dalej
20
sty

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie zachodniopomorskim w 2015 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

20
sty

21, 22 stycznia. Dzień Babci i Dzień Dziadka

Urząd Statystyczny w Warszawie

27
sty

Plan wydawniczy Urzędu Statystycznego w Lublinie 2017 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

27
sty

Budownictwo mieszkaniowe w województwie mazowieckim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

30
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w grudniu 2016 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

30
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego - grudzień 2016 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

30
sty

Komunikat o sytuacji społeczno gospodarczej województwa pomorskiego w grudniu 2016 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
sty

Plan Wydawniczy Urzędu Statystycznego w Katowicach 2017

Urząd Statystyczny w Katowicach

30
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej woj. śląskiego (za grudzień 2016)

Urząd Statystyczny w Katowicach

30
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego - grudzień 2016

Urząd Statystyczny w Kielcach

30
sty

Plan Wydawniczy Urzędu Statystycznego w Krakowie 2017

Urząd Statystyczny w Krakowie

30
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa małopolskiego w grudniu 2016 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

30
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego grudzień 2016 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

30
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego ( grudzień 2016 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w grudniu 2016 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

30
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - grudzień 2016

Urząd Statystyczny w Opolu

30
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego w grudniu 2016 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

30
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego grudzień 2016 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

30
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Grudzień 2016 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

30
sty

Statystyka Warszawy. Grudzień 2016 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

30
sty

Rynek pracy w grudniu 2016 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

30
sty

Bezrobocie rejestrowane w końcu grudnia 2016 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

30
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w grudniu 2016 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
sty

Biuletyn statystyczny województwa lubuskiego - grudzień 2016 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
sty

Gorzów Wielkopolski i Zielona Góra w IV kwartale 2016 r. – Infografika

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
sty

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w grudniu 2016 r. – Informacja prasowa

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
sty

Koniunktura gospodarcza w styczniu 2017 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w grudniu 2016 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

31
sty

Koniunktura gospodarcza w styczniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

31
sty

Miasta w województwie kujawsko-pomorskim w 2015 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

31
sty

Koniunktura gospodarcza w województwie kujawsko-pomorskim w styczniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

31
sty

Koniunktura gospodarcza w styczniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

31
sty

Warunki życia ludności w województwie pomorskim, obwodzie kaliningradzkim i Sankt Petersburgu

Urząd Statystyczny w Gdańsku

31
sty

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim w styczniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

31
sty

Koniunktura gospodarcza województwa świętokrzyskiego w styczniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

31
sty

Koniunktura gospodarcza w styczniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

31
sty

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie warmińsko-mazurskim w 2015 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

31
sty

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w styczniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

31
sty

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - styczeń 2017 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

31
sty

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w styczniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

31
sty

Koniunktura gospodarcza w styczniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

31
sty

Koniunktura gospodarcza w województwie zachodniopomorskim w styczniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

31
sty

Wybrane dane o podregionach województwa mazowieckiego. IV kw. 2016 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

31
sty

Koniunktura gospodarcza w styczniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

31
sty

Euroregion Nysa 2017 – wybrane informacje statystyczne

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

16
sty

Wskaźniki inflacji bazowej

Narodowy Bank Polski

Szeregi czasowe wskaźników inflacji bazowej, publikowane w formie tabeli i arkusza excelowego.
Czytaj dalej
20
sty

Zatrudnienie, wydajność i przepracowany czas pracy w górnictwie węgla kamiennego w Polsce - listopad 2016 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

20
sty

Wyniki techniczno-ekonomiczne działalności oraz inwestycje w górnictwie węgla kamiennego w Polsce - listopad 2016 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

20
sty

Import i przywóz (nabycie wewnątrzunijne) na obszar Polski - listopad 2016 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

20
sty

Sprawozdanie o mechanicznej przeróbce węgla oraz produkcji węgla kamiennego (...) w Polsce - listopad 2016 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

20
sty

Podstawowe informacje o rynku oraz sektorze węgla brunatnego w Polsce - listopad 2016 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

20
sty

Sprawozdanie o obrocie węglem kamiennym oraz ceny i kierunki zbytu węgla kamiennego - listopad 2016 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

20
sty

Roczne rachunki finansowe według sektorów instytucjonalnych - tablice wynikowe

Narodowy Bank Polski

20
sty

Kwartalne rachunki finansowe według sektorów instytucjonalnych - tablice wynikowe

Narodowy Bank Polski

25
sty

Bezrobocie rejestrowane w Polsce - raport

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

25
sty

Informacja o wybranych świadczeniach pieniężnych - dane wstępne

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

30
sty

Stan zakaźnych chorób zwierzęcych - grudzień 2016 r.

Główny Inspektorat Weterynarii

30
sty

Informacja o bezrobotnych i poszukujących pracy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

30
sty

Szybki Monitoring NBP: Analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw

Narodowy Bank Polski

Do góry

Newsletter