Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Publikacje GUS

10
marz

Popyt na pracę w czwartym kwartale 2016 roku

10
marz

Budownictwo mieszkaniowe I-IV kwartał 2016 roku

13
marz

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w styczniu 2017 roku

14
marz

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w luty 2017 roku

14
marz

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2017 roku

16
marz

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2017 roku

16
marz

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2017 roku

16
marz

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lutym 2017 roku

17
marz

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w lutym 2017 roku

17
marz

Budownictwo mieszkaniowe - luty 2017

17
marz

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w lutym 2017 roku

17
marz

Dynamika sprzedaży detalicznej w lutym 2017 r.

21
marz

Wypadki przy pracy w okresie I-IV kwartał 2016 roku

21
marz

Ceny produktów rolnych w lutym 2017 roku

21
marz

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie styczeń - grudzień 2016 roku

22
marz

Koniunktura konsumencka. Marzec 2017 roku

22
marz

Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w marcu 2017 roku

23
marz

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w lutym 2017 r.

23
marz

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w lutym 2017 roku

23
marz

Biuletyn Statystyczny Nr 2/2017

24
marz

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Styczeń 2017 r.

24
marz

Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy w 2015 r.

27
marz

Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w IV kwartale 2016 roku

27
marz

Komunikat w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn

27
marz

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2016 roku

30
marz

Komunikat w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za cztery kwartały 2016 r.

31
marz

Poland Quarterly Statistics No. 4/2016

31
marz

Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2015 r.

31
marz

Charakterystyka obszarów przygranicznych na terenie Polski - podmioty gospodarki narodowej w 2016 roku

31
marz

Bezrobocie rejestrowane. I- IV kwartał 2016 r.

31
marz

Rachunek podaży i wykorzystania wyrobów i usług w 2013 r.

31
marz

Wiadomości Statystyczne nr 3/2017 (700)

31
marz

Szybki szacunek - Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych

31
marz

Koniunktura w gospodarstwach rolnych

31
marz

Osoby młode na rynku pracy w 2016 r.

31
marz

Sytuacja społeczno-ekonomiczna gospodarstw domowych w latach 2000-2015. Zróżnicowanie miasto-wieś

Publikacje urzędów statystycznych

1
marz

Biuletyn Statystyczny Województwa Podlaskiego IV kwartał 2016

Urząd Statystyczny w Białymstoku

1
marz

Biuletyn statystyczny województwa kujawsko-pomorskiego IV kwartał 2016 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

1
marz

Biuletyn statystyczny województwa pomorskiego - IV kwartał 2016

Urząd Statystyczny w Gdańsku

1
marz

Biuletyn statystyczny województwa śląskiego (IV kwartał 2016)

Urząd Statystyczny w Katowicach

1
marz

Biuletyn statystyczny województwa świętokrzyskiego - IV kwartał 2016

Urząd Statystyczny w Kielcach

1
marz

Biuletyn statystyczny województwa małopolskiego - IV kwartał 2016

Urząd Statystyczny w Krakowie

1
marz

Biuletyn statystyczny miasta Krakowa - IV kwartał 2016

Urząd Statystyczny w Krakowie

1
marz

Biuletyn statystyczny województwa lubelskiego IV kwartał 2016 roku

Urząd Statystyczny w Lublinie

1
marz

Biuletyn Statystyczny Województwa Łódzkiego IV kwartał 2016

Urząd Statystyczny w Łodzi

1
marz

Biuletyn Statystyczny Województwa Warmińsko-Mazurskiego - IV kwartał 2016 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

1
marz

Biuletyn statystyczny województwa opolskiego – IV kwartał 2016

Urząd Statystyczny w Opolu

1
marz

Biuletyn Statystyczny Województwa Wielkopolskiego (IV kwartał 2016)

Urząd Statystyczny w Poznaniu

1
marz

Biuletyn Statystyczny Województwa Podkarpackiego IV kwartał 2016 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

1
marz

Biuletyn statystyczny województwa zachodniopomorskiego - IV kwartał 2016

Urząd Statystyczny w Szczecinie

1
marz

Biuletyn Statystyczny Województwa Mazowieckiego. IV kwartał 2016 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

1
marz

Biuletyn statystyczny województwa dolnośląskiego IV kwartał 2016 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

1
marz

Sytuacja społeczno-gospodarcza Wrocławia IV kwartał 2016 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

2
marz

Zielona Góra – miasto połączonych możliwości. Statystyczny portret w latach 2010-2015.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

6
marz

Jak korzystamy z Internetu? – 2016

Urząd Statystyczny w Szczecinie

7
marz

Przegląd Statystyczny Warszawy. IV kwartał 2016 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

7
marz

8 marca. Dzień Kobiet

Urząd Statystyczny w Warszawie

7
marz

Międzynarodowy Dzień Kobiet, Dzień Mężczyzn - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

8
marz

Dzień Statystyki Polskiej - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

13
marz

Biuletyn Statystyczny - Poznań (IV kwartał 2016)

Urząd Statystyczny w Poznaniu

24
marz

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie świętokrzyskim, 2016 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

27
marz

Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w IV kwartale 2016 roku

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

28
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w lutym 2017 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

28
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego - luty 2017 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

28
marz

Komunikat o sytuacji społeczno gospodarczej województwa pomorskiego w lutym 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

28
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego (za luty 2017)

Urząd Statystyczny w Katowicach

28
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego luty 2017 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

28
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (luty 2017 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

28
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w lutym 2017 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

28
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - luty 2017

Urząd Statystyczny w Opolu

28
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego w lutym 2017 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

28
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego luty 2017 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

28
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego - luty 2017

Urząd Statystyczny w Szczecinie

28
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Luty 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
marz

Statystyka Warszawy. Luty 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
marz

Rynek pracy w lutym 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
marz

Bezrobocie rejestrowane w końcu lutego 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w lutym 2017 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
marz

Biuletyn statystyczny województwa lubuskiego - luty 2017 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
marz

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w lutym 2017 r. – Informacja prasowa

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w lutym 2017 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

29
marz

Działalność gospodarcza mikroprzedsiębiorstw w województwie łódzkim w 2015 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

29
marz

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie zachodniopomorskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

30
marz

Bezrobocie rejestrowane w województwie opolskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

30
marz

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w lutym 2017 r. - Infografika

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

31
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podlaskim w IV kwartale 2016 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

31
marz

Koniunktura gospodarcza w marcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

31
marz

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie podlaskim, 2016 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

31
marz

Bezrobocie rejestrowane w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

31
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie kujawsko-pomorskim w IV kwartale 2016 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

31
marz

Koniunktura gospodarcza w województwie kujawsko-pomorskim w marcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

31
marz

Koniunktura gospodarcza w marcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

31
marz

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze regon w województwie pomorskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

31
marz

Działalność innowacyjna w województwie pomorskim w latach 2013-2015

Urząd Statystyczny w Gdańsku

31
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie pomorskim w IV kwartale 2016 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

31
marz

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim w marcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

31
marz

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie śląskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

31
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie śląskim w IV kwartale 2016 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

31
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie małopolskim w IV kwartale 2016 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

31
marz

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie małopolskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

31
marz

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze Regon w województwie lubelskim, 2016 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

31
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubelskim IV kwartał 2016 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

31
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie łódzkim (IV kwartał 2016 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

31
marz

Sytuacja społeczno-gospodarcza Łodzi I-IV kwartał 2016 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

31
marz

Koniunktura gospodarcza w marcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

31
marz

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie warmińsko-mazurskim, 2016 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

31
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim w IV kwartale 2016 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

31
marz

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w marcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

31
marz

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - marzec 2017 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

31
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie opolskim - IV kwartał 2016 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

31
marz

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie opolskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

31
marz

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie wielkopolskim, 2016 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

31
marz

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w marcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

31
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie wielkopolskim (IV kwartał 2016)

Urząd Statystyczny w Poznaniu

31
marz

Zwierzęta gospodarskie w województwie wielkopolskim w końcu grudnia 2016 r

Urząd Statystyczny w Poznaniu

31
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podkarpackim w IV kwartale 2016 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

31
marz

Biuletyn Statystyczny Rzeszowa

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

31
marz

Koniunktura gospodarcza w województwie zachodniopomorskim w marcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

31
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie zachodniopomorskim w IV kwartale 2016 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

31
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie mazowieckim w IV kwartale 2016 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

31
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubuskim - IV kwartał 2016 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

31
marz

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w Rejestrze REGON w województwie lubuskim, 2016 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

31
marz

Koniunktura gospodarcza w marcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

31
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie dolnośląskim w IV kwartale 2016 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

31
marz

Koniunktura gospodarcza w marcu 2017 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

13
marz

Informacja statystyczna o energii elektrycznej - styczeń 2017 r.

Ministerstwo Energii, Agencja Rynku Energii S.A.

13
marz

Raport o inflacji

Narodowy Bank Polski

13
marz

Informacja o świadczeniach pieniężnych z FUS oraz o niektórych świadczeniach z zabezpieczenia społecznego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

15
marz

Wskaźniki inflacji bazowej

Narodowy Bank Polski

20
marz

Zatrudnienie, wydajność i przepracowany czas pracy w górnictwie węgla kamiennego w Polsce - styczeń 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

20
marz

Wyniki techniczno-ekonomiczne działalności oraz inwestycje w górnictwie węgla kamiennego w Polsce - styczeń 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

20
marz

Import i przywóz (nabycie wewnątrzunijne) na obszar Polski - styczeń 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

20
marz

Sprawozdanie o mechanicznej przeróbce węgla oraz produkcji węgla kamiennego (...) w Polsce - styczeń 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

20
marz

Podstawowe informacje o rynku oraz sektorze węgla brunatnego w Polsce - styczeń 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

20
marz

Sprawozdanie o obrocie węglem kamiennym oraz ceny i kierunki zbytu węgla kamiennego - styczeń 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

24
marz

Bezrobocie rejestrowane w Polsce - raport

24
marz

Informacja o wybranych świadczeniach pieniężnych - dane wstępne

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

28
marz

Stan zakaźnych chorób zwierzęcych - luty 2017 r.

Główny Inspektorat Weterynarii

28
marz

Informacja o bezrobotnych i poszukujących pracy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

31
marz

Zezwolenia na pracę cudzoziemców w RP

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

31
marz

Rynek pracy w Polsce

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

31
marz

Bilans płatniczy kwartalny

Narodowy Bank Polski

31
marz

Raport kwartalny dotyczący sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych

Narodowy Bank Polski

Do góry

Newsletter