Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Publikacje GUS

4
maj

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2016 roku

11
maj

Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w I kwartale 2017 roku

12
maj

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń marzec 2017 roku

12
maj

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2017 roku

12
maj

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2017 roku

15
maj

Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych I-XII 2016

15
maj

Komunikat w sprawie wskaźnika rocznej waloryzacji równego średniorocznej dynamice wartości produktu krajowego brutto w cenach bieżących za okres ostatnich 5 lat poprzedzających termin waloryzacji

15
maj

Obwieszczenie w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2016 roku

16
maj

Szybki szacunek produktu krajowego brutto za pierwszy kwartał 2017 roku

18
maj

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2017 roku

18
maj

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2017 roku

18
maj

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w kwietniu 2017 roku

19
maj

Ceny produktów rolnych w kwietniu 2017 roku

19
maj

Budownictwo mieszkaniowe - kwiecień 2017

19
maj

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w kwietniu 2017 roku

19
maj

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w kwietniu 2017 roku

19
maj

Turystyczna baza noclegowa w Polsce w 2016 r.

19
maj

Dynamika sprzedaży detalicznej w kwietniu 2017 r.

19
maj

Komunikat w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w I kwartale 2017 roku

22
maj

Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w maju 2017 roku

22
maj

Transport drogowy w Polsce w latach 2014 i 2015

23
maj

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Marzec 2017 r.

23
maj

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych - pierwszy kwartał

24
maj

Koniunktura konsumencka. Maj 2017 roku

25
maj

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w kwietniu 2017 r.

25
maj

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w kwietniu 2017 roku

25
maj

Biuletyn Statystyczny Nr 4/2017

25
maj

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych według województw drugi kwartał 2017 roku

25
maj

Monitoring Rynku Pracy - Kwartalna Informacja o rynku pracy

26
maj

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej na obszarach przygranicznych na terenie Polski w 2016 roku

30
maj

Rachunki kwartalne produktu krajowego brutto w latach 2011-2015

30
maj

Przewozy ładunków i pasażerów w 2016 roku

30
maj

Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym (stanu w dniu 31.12.2016 r.)

31
maj

Produkt krajowy brutto w pierwszym kwartale 2017 roku

31
maj

Wiosenna ocena stanu upraw rolnych i ogrodniczych w 2017 roku

31
maj

Wypadki przy pracy w okresie I kwartał 2017 roku

31
maj

Skup i ceny produktów rolnych w 2016 r.

31
maj

Szybki szacunek - Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych

31
maj

Osoby młode na rynku pracy w 2016 r.

31
maj

Polska w liczbach 2017

31
maj

Komunikat w sprawie ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za I kwartał 2017 roku

31
maj

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2016 r. w stosunku do 2015 r.

31
maj

Użytkowanie gruntów i powierzchnia zasiewów w 2016 r.

31
maj

Wyniki produkcji roślinnej w 2016 roku

31
maj

Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych w 2016 roku

Publikacje urzędów statystycznych

2
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego marzec 2017 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

2
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - marzec 2017

Urząd Statystyczny w Opolu

2
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego - marzec 2017

Urząd Statystyczny w Szczecinie

2
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Marzec 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

2
maj

Statystyka Warszawy. Marzec 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

2
maj

Rynek pracy w marcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

2
maj

Bezrobocie rejestrowane w końcu marca 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

2
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w marcu 2017 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

4
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w marcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

4
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego - marzec 2017 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

4
maj

Komunikat o sytuacji społeczno gospodarczej województwa pomorskiego w marcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

4
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego (za marzec 2017)

Urząd Statystyczny w Katowicach

4
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa małopolskiego w marcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

4
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w marcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

4
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego w marcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

4
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego marzec 2017 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

4
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w marcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

4
maj

Biuletyn statystyczny województwa lubuskiego - marzec 2017 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

5
maj

Dzień bibliotekarza i bibliotek - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

16
maj

Turystyka w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

16
maj

17 maja - Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego

Urząd Statystyczny w Warszawie

18
maj

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze Regon w województwie podkarpackim w latach 2015 i 2016

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

18
maj

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

19
maj

Turystyka w województwie podlaskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

19
maj

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

19
maj

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

19
maj

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

19
maj

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

19
maj

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

19
maj

Turystyka w województwie świętokrzyskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

19
maj

Turystyka w województwie małopolskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

19
maj

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa małopolskiego w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

19
maj

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

19
maj

Turystyka w województwie warmińsko-mazurskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

19
maj

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

19
maj

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

19
maj

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

19
maj

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

19
maj

Turystyka w województwie zachodniopomorskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

19
maj

Turystyka w województwie mazowieckim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

19
maj

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

19
maj

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

19
maj

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w 2016 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

22
maj

Informator Urzędu Statystycznego w Szczecinie 2017

Urząd Statystyczny w Szczecinie

22
maj

Transport drogowy w Polsce w latach 2014-2015 - publikacja GUS

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

24
maj

Turystyka w województwie śląskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

25
maj

Turystyka w województwie opolskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

25
maj

Dzień Matki - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

26
maj

Dzień Samorządu Terytorialnego - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
maj

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w kwietniu 2017 r. - Infografika

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w kwietniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

30
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego - kwiecień 2017 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

30
maj

Komunikat o sytuacji społeczno gospodarczej województwa pomorskiego w kwietniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego (za kwiecień 2017)

Urząd Statystyczny w Katowicach

30
maj

Stan i ruch naturalny ludności w województwie małopolskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

30
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa małopolskiego w kwietniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

30
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego kwiecień 2017 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

30
maj

Turystyka w województwie lubelskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

30
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (kwiecień 2017 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
maj

Sytuacja społeczno-gospodarcza Łodzi I kwartał 2017r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w kwietniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

30
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - kwiecień 2017

Urząd Statystyczny w Opolu

30
maj

Stan i ruch naturalny ludności w województwie opolskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

30
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego w kwietniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

30
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego kwiecień 2017 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

30
maj

Stan i ruch naturalny ludności w województwie zachodniopomorskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

30
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego - kwiecień 2017

Urząd Statystyczny w Szczecinie

30
maj

Stan i ruch naturalny ludności w województwie mazowieckim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

30
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Kwiecień 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

30
maj

Statystyka Warszawy. Kwiecień 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

30
maj

Rynek pracy w kwietniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

30
maj

Bezrobocie rejestrowane w końcu kwietnia 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

30
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w kwietniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
maj

Turystyka w województwie lubuskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
maj

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w kwietniu 2017 r. – Informacja prasowa

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
maj

Biuletyn statystyczny województwa lubuskiego - kwiecień 2017 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
maj

Stan i ruch naturalny ludności w województwie dolnośląskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w kwietniu 2017 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

31
maj

Biuletyn Statystyczny Województwa Podlaskiego I kwartał 2017

Urząd Statystyczny w Białymstoku

31
maj

Koniunktura gospodarcza w maju 2017 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

31
maj

Biuletyn statystyczny województwa kujawsko-pomorskiego I kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

31
maj

Koniunktura gospodarcza w województwie kujawsko-pomorskim w maju 2017 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

31
maj

Stan i ruch naturalny ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

31
maj

Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów oraz pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

31
maj

Koniunktura gospodarcza w maju 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

31
maj

Biuletyn statystyczny województwa pomorskiego - I kwartał 2017

Urząd Statystyczny w Gdańsku

31
maj

Stan i ruch naturalny ludności w województwie pomorskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

31
maj

Turystyka w województwie pomorskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

31
maj

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim w maju 2017 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

31
maj

Województwo Śląskie w liczbach 2017

Urząd Statystyczny w Katowicach

31
maj

Biuletyn statystyczny województwa śląskiego (I kwartał 2017)

Urząd Statystyczny w Katowicach

31
maj

Biuletyn statystyczny województwa świętokrzyskiego - I kwartał 2017

Urząd Statystyczny w Kielcach

31
maj

Biuletyn statystyczny województwa świętokrzyskiego - I kwartał 2017

Urząd Statystyczny w Kielcach

31
maj

Biuletyn statystyczny województwa małopolskiego - I kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

31
maj

Biuletyn statystyczny miasta Krakowa - I kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

31
maj

Biuletyn statystyczny województwa lubelskiego I kwartał 2017 roku

Urząd Statystyczny w Lublinie

31
maj

Historia Lublina w liczbach

Urząd Statystyczny w Lublinie

31
maj

Stan i ruch naturalny ludności w województwie lubelskim 2016 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

31
maj

Koniunktura gospodarcza w maju 2017 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

31
maj

Biuletyn Statystyczny Województwa Łódzkiego I kwartał 2017

Urząd Statystyczny w Łodzi

31
maj

Stan i ruch naturalny ludności w województwie warmińsko-mazurskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

31
maj

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w maju 2017 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

31
maj

Biuletyn Statystyczny Województwa Warmińsko-Mazurskiego - I kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

31
maj

Biuletyn statystyczny województwa opolskiego – I kwartał 2017

Urząd Statystyczny w Opolu

31
maj

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - maj 2017 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

31
maj

Wyniki finansowe i nakłady na środki trwałe w województwie opolskim w 2016 r. (wyniki wstępne)

Urząd Statystyczny w Opolu

31
maj

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w maju 2017 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

31
maj

Biuletyn Statystyczny Województwa Wielkopolskiego (I kwartał 2017)

Urząd Statystyczny w Poznaniu

31
maj

Turystyka w województwie wielkopolskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

31
maj

Biuletyn Statystyczny Województwa Podkarpackiego I kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

31
maj

Koniunktura gospodarcza w województwie zachodniopomorskim w maju 2017 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

31
maj

Biuletyn statystyczny województwa zachodniopomorskiego - I kwartał 2017

Urząd Statystyczny w Szczecinie

31
maj

Dzieci w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

31
maj

Biuletyn Statystyczny Województwa Mazowieckiego. I kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

31
maj

Międzynarodowy Dzień Dziecka - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

31
maj

Koniunktura gospodarcza w maju 2017 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

31
maj

Koniunktura gospodarcza w maju 2017 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

31
maj

Biuletyn statystyczny województwa dolnośląskiego I kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

31
maj

Sytuacja społeczno-gospodarcza Wrocławia I kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

10
maj

Informacja statystyczna o energii elektrycznej - marzec 2017 r.

Ministerstwo Energii, Agencja Rynku Energii S.A.

12
maj

Bilans energii pierwotnej w latach 2001-2016

Ministerstwo Energii, Agencja Rynku Energii S.A.

15
maj

Wskaźniki inflacji bazowej

Narodowy Bank Polski

19
maj

Zatrudnienie, wydajność i przepracowany czas pracy w górnictwie węgla kamiennego w Polsce - marzec 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

19
maj

Wyniki techniczno-ekonomiczne działalności oraz inwestycje w górnictwie węgla kamiennego w Polsce - marzec 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

19
maj

Import i przywóz (nabycie wewnątrzunijne) na obszar Polski - marzec 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

19
maj

Sprawozdanie o mechanicznej przeróbce węgla oraz produkcji węgla kamiennego (...) w Polsce - marzec 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

19
maj

Podstawowe informacje o rynku oraz sektorze węgla brunatnego w Polsce - marzec 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

19
maj

Sprawozdanie o obrocie węglem kamiennym oraz ceny i kierunki zbytu węgla kamiennego - marzec 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

25
maj

Informacja o wybranych świadczeniach pieniężnych - dane wstępne

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

26
maj

Bezrobocie rejestrowane w Polsce - raport

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

30
maj

Stan zakaźnych chorób zwierzęcych - kwiecień 2017 r.

Główny Inspektorat Weterynarii

30
maj

Informacja o bezrobotnych i poszukujących pracy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

31
maj

Informacja o odmetanowaniu i zagospodarowaniu metanu pochodzącego z kopalń węgla kamiennego - I kwartał 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

31
maj

Środowiskowe skutki działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce - I kwartał 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

31
maj

Ceny nieruchomości mieszkaniowych

Narodowy Bank Polski

31
maj

Raport o sytuacji finansowej sektora gospodarstw domowych

Narodowy Bank Polski

Do góry

Newsletter