Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2020 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 30.09.2021
Częstotliwość wydania: Roczna

Analiza sytuacji w obszarze wspierania rodziny i pomocy społecznej. Podstawowe informacje charakteryzujące placówki instytucjonalnej pieczy zastępczej (placówki opiekuńczo-wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, interwencyjne ośrodki preadopcyjne) oraz rodzinnej pieczy zastępczej (rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka), a także zakłady stacjonarne pomocy społecznej. Wybrane informacje na temat opieki sprawowanej nad dzieckiem do lat 3 w żłobkach i klubach dziecięcych, przez dziennych opiekunów i nianie, o adopcjach, Karcie Dużej Rodziny, placówkach wsparcia dziennego, pomocy kierowanej do rodzin z dziećmi w formie świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wypłacanych w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus”. Podstawowe dane o osobach korzystających z pomocy społecznej, kwotach świadczeń pieniężnych i niepieniężnych przyznanych na podstawie decyzji, wydatkach z budżetu państwa i budżetów samorządów terytorialnych na pomoc społeczną, rodzinę i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Przekroje: województwa, podregiony i powiaty, dla informacji o beneficjentach pomocy społecznej oraz wydatkach - dane wg województw, dla informacji o świadczeniach rodzinnych - dane na Polskę ogółem.
Do góry

Newsletter