Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2012 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 14.10.2013
Data modyfikacji: 29.07.2014
Częstotliwość wydania: Roczna

Podstawowe informacje charakteryzujące zakłady stacjonarne pomocy społecznej. Wybrane dane o beneficjentach, świadczeniach oraz kwotach świadczeń w zakresie środowiskowej pomocy społecznej oraz świadczeń na rzecz rodziny. Wydatki z budżetu państwa i budżetów samorządów terytorialnych na pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Podstawowe informacje charakteryzujące placówki wsparcia dziennego, instytucjonalną pieczę zastępczą (placówki opiekuńczo-wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, interwencyjne ośrodki preadopcyjne) oraz rodzinną pieczę zastępczą (rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka). Wybrane dane na temat opieki sprawowanej nad dzieckiem do lat 3 w żłobkach i klubach dziecięcych.

Przekroje: województwa, podregiony i powiaty, sektory własności, dla informacji o beneficjentach pomocy społecznej, świadczeniach rodzinnych oraz wydatkach - dane wg województw
Do góry

Newsletter