Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2017 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 15.10.2018
Data modyfikacji: 03.12.2018
Częstotliwość wydania: Roczna

Podstawowe informacje charakteryzujące zakłady stacjonarne pomocy społecznej. Wybrane dane o beneficjentach oraz kwotach świadczeń pieniężnych i niepieniężnych pomocy społecznej przyznanych na podstawie decyzji. Dane z zakresu świadczeń na rzecz rodziny. Wydatki z budżetu państwa i budżetów samorządów terytorialnych na pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Podstawowe informacje charakteryzujące placówki wsparcia dziennego, instytucjonalną pieczę zastępczą (placówki opiekuńczo-wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, interwencyjne ośrodki preadopcyjne) oraz rodzinną pieczę zastępczą (rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka). Podstawowe dane na temat adopcji, Karty Dużej Rodziny, świadczenia i dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty. Wybrane dane na temat opieki nad dzieckiem do lat 3 sprawowanej w żłobkach i klubach dziecięcych, przez dziennych opiekunów i nianie.

Przekroje: regiony, podregiony, województwa i powiaty, dla informacji o beneficjentach pomocy społecznej oraz wydatkach - dane wg regionów, dla informacji o świadczeniach rodzinnych - dane na Polskę ogółem.
Do góry

Newsletter