Dane mają charakter wstępny i mogą być przedmiotem rewizji, zgodnie z polityką rewizji stosowaną w kwartalnych rachunkach narodowych, w momencie opracowania pierwszego regularnego szacunku PKB za I kwartał 2018 r., który zostanie opublikowany w dniu 30.05.2018 r.

W I kwartale 2018 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) zwiększył się realnie o 1,6 % w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 4,9 %.

PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 5,1 % w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.

Tablica 1. PKB wyrównany sezonowo, ceny stałe przy roku odniesienia 2010

Wyszczególnienie

2016

2017

2018

I kw.

II kw.

III kw.

IV kw.

I kw.

II kw.

III kw.

IV kw.

I kw.

poprzedni kwartał = 100

Dynamika PKB, dane z  23.04.2018

99,9

101,2

100,2

101,9

101,3

100,8

101,3

100,9

-

Dynamika PKB, dane z 15.05.2018

99,8

101,2

100,2

102,0

101,1

100,9

101,4

101,0

101,6

Różnica

-0,1

0,0

0,0

0,1

-0,2

0,1

0,1

0,1

-


analogiczny kwartał roku poprzedniego = 100

Dynamika PKB, dane z 23.04.2018

102,9

103,4

102,4

103,2

104,6

104,2

105,4

104,3

-

Dynamika PKB, dane z  15.05.2018

102,9

103,4

102,4

103,3

104,6

104,2

105,4

104,4

104,9

Różnica

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,1

-

Tablica 2. PKB niewyrównany sezonowo, ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego

Wyszczególnienie

2016

2017

2018

I kw.

II kw.

III kw.

IV kw.

I kw.

II kw.

III kw.

IV kw.

I kw.

analogiczny kwartał roku poprzedniego = 100

Dynamika PKB

103,1

103,4

102,7

102,7

104,4

104,0

105,2

104,9

105,1