Według ostatecznego szacunku, produkt krajowy brutto (PKB) w 2016 r. wzrósł realnie o 3,0%, w porównaniu z 2015 r., wobec wcześniej opublikowanego wzrostu o 2,9%. Wzrost realny PKB w 2017 r. nie zmienił się i wyniósł 4,6%.


Równolegle z „Komunikatem dotyczącym deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2017 r.” Główny Urząd Statystyczny publikuje zweryfikowany szacunek produktu krajowego brutto (roczny i kwartalny) za lata 2016 – 2017.

Prezentowane dane dotyczące produktu krajowego brutto i jego elementów zostały
zrewidowane w stosunku do poprzednio publikowanych z tytułu:

  • dokonania ostatecznego szacunku PKB za 2016 rok,
  • uwzględnienia pełniejszych informacji o wynikach dla całego roku 2017 dotyczących:  

finansów przedsiębiorstw, handlu zagranicznego w zakresie obrotów towarowych  i usług, opracowania wyniku sektora instytucji rządowych i samorządowych na potrzeby tzw. kwietniowej notyfikacji fiskalnej tego sektora i związanej z tym rewizji niefinansowych
rachunków kwartalnych dla sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz
wykorzystania dostępnych w tym czasie danych ze źródeł administracyjnych.