Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2012 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
10.09.2013

W badaniu uczestniczyło 125 przedsiębiorstw prowadzących w 2012 r. działalność leasingową. Z tej zbiorowości 26 przedsiębiorstw było zrzeszonych w Związku Polskiego Leasingu, a Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów reprezentowało 8 przedsiębiorstw leasingowych, cztery przedsiębiorstwa zrzeszone były w obu stowarzyszeniach.

Badane podmioty miały formę prawno-organizacyjną spółek kapitałowych, z tego 88 – to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 31 spółek akcyjnych, 3 spółki komandytowo-akcyjne 2 spółki jawne i 1 spółka komandytowa. Działalność leasingowa w 62 firmach prowadzona była przez przedsiębiorstwa z udziałem akcjonariuszy zagranicznych, w tym w 57 firmach udział ten był dominujący.

W 22 przedsiębiorstwach działalność leasingowa była jedynym rodzajem działalności, w 59 przedsiębiorstwach przeważającym, a w 44 przedsiębiorstwach – ubocznym rodzajem działalności.

W 2012 r. sieć dystrybucji produktów leasingowych w badanych przedsiębiorstwach tworzyło 1 130 oddziałów i autoryzowanych przedstawicielstw zatrudniających 36 083 pracowników

Według stanu na koniec 2012 r. przedsiębiorstwa leasingowe przekazały w leasing 1 143 tys. środków (przedmiotów), obsługując 387 tys. leasingobiorców. W strukturze podmiotowej klientów (leasingobiorców) w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. w 89,9% dominowały przedsiębiorstwa, które wzięły w leasing środki na kwotę 25 309 mln zł, co stanowiło 94,1% wartości brutto nowych umów. Osoby fizyczne stanowiły 10,0% klientów i wzięły w leasing środki (przedmioty) na kwotę 1 499 mln zł, a leasingobiorcy z administracji publicznej tylko na kwotę 98 mln zł (0,1%). Wśród klientów firm leasingowych w 2012 r. przeważali klienci w następujących sekcjach Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD): G – handel hurtowy i detaliczny – 18,6%, H – transport i gospodarka magazynowa – 12,1%, C –przetwórstwo przemysłowe – 11,9%, F –budownictwo – 8,6%.

Do góry

Newsletter