Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Prognoza ludności na lata 2008-2035 (opracowana 2007 r.) - wyniki i założenia

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
01.07.2008
Poprzednia prognoza GUS na lata 2003-2030 (opracowana na wynikach spisu ludności z 2002 r. i opublikowana przez GUS w 2004 r.) tworzona w realiach społecznych początku bieżącej dekady, a więc w okresie systematycznego spadku urodzeń,  zakładała dalszy spadek dzietności do roku 2010.

Dane z lat 2003 -2007 wskazują, że rok 2003 był rokiem najniższych - w powojennej historii  - urodzeń (począwszy od 2004 r. obserwujemy wzrost urodzeń). Konsekwencje przystąpienia Polski do UE w maju 2004 oraz odwrócenie tendencji spadkowej urodzeń to główne czynniki, które przyczyniły się do tego, że prognoza z 2003 r. straciła na aktualności.

W toku prac nad prezentowaną aktualnie prognozą ludności przygotowano cztery warianty zmian płodności, trzy – umieralności oraz po dwa migracji wewnętrznych i zagranicznych definitywnych (tzn. na pobyt stały), uwzględniając możliwe kierunki rozwoju społeczno – gospodarczego i ich wpływ na procesy demograficzne. Na bazie uzyskanych wyników zostało skonstruowanych 12 scenariuszy prognostycznych dla Polski, z których jeden – uznany za najbardziej realistyczny, został przedstawiony do dalszej dyskusji w gronie ekspertów ze środowiska naukowego. Założenia prognostyczne były recenzowane przez pracowników naukowych SGH oraz UW.

Obecnie prezentujemy prognozę ludności faktycznej  na lata 2008-2035, dla Polski, regionów (NTS1) oraz województw (NTS2) w podziale na część miejską i wiejską.

Jednocześnie w założeniach prognostycznych przewidywano włączenie do obliczeń migracji czasowych tzw. krótko- i długookresowych, odpowiednio dla migracji wewnętrznych i zagranicznych.

W kolejnym etapie prac prognostycznych zostanie opracowana prognoza ludności rezydującej, a jej wyniki będą dostępne na stronie Internetowej GUS.

W końcu 2008 roku zostanie wydana w formie książkowej publikacja, która oprócz wyników prognozy będzie zawierać szeroki opis założeń prognostycznych oraz analizę wyników.

  1. Uwagi metodyczne
  2. Wyniki (zbiory w formacie .XLS)

Do góry

Newsletter