Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Baza noclegowa według stanu w dniu 31 lipca 2017 r. i jej wykorzystanie w I półroczu 2017 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
02.11.2017

W lipcu 2017 r. sprawozdaniem zostało objętych 10 681 turystycznych obiektów noclegowych (wzrost o 1,6% w stosunku do roku poprzedniego) 2 , na które składało się 4 064 obiektów hotelowych 6 617 pozostałych obiektów 4. Najliczniejszą grupę wśród obiektów hotelowych, podobnie jak w latach poprzednich stanowiły hotele (2 540), których liczba wzrosła o 3,1% w stosunku do danych za lipiec 2016 r. (2 463). Drugą grupą, pod względem wielkości zasobów, były inne obiekty hotelowe, do których zaliczają się hotele, motele, pensjonaty, którym nie została nadana żadna kategoria, a także obiekty świadczące usługi hotelowe m.in. domy gościnne i zajazdy. W dniu 31 lipca 2017 r. było 1 030 takich obiektów, czyli o 2,5% więcej niż w roku poprzednim (1 005).

Wyniki badania wykorzystania bazy noclegowej w pierwszym półroczu 2017 r., wskazują, że z turystycznych obiektów noclegowych skorzystało 14,2 mln turystów, w tym 20,6% turystów zagranicznych (2,9 mln). W porównaniu do analogicznego okresu 2016 r. odnotowano wzrost liczby turystów ogółem o 6,7% i turystów zagranicznych o 5,1%.

Zdecydowana większość turystów (77,5%) nocowała w obiektach hotelowych (11,0 mln osób), podczas gdy w pozostałych obiektach – np. w domach wycieczkowych, schroniskach, kempingach –  3,2  mln (22,5% ogółu). Turyści zagraniczni jeszcze częściej wybierali obiekty hotelowe (2,6 mln osób; 89,8%) i tylko co dziesiąty z nich skorzystał z pozostałych obiektów noclegowych – 0,3 mln.

Ponad 2/3 (67,4%) wszystkich korzystających z bazy noclegowej w I półroczu br. zatrzymało się w hotelach (9,6 mln); co stanowiło wzrost o 6,1% w porównaniu do analogicznego okresu 2016 r. W obiektach z kategorii „inne obiekty hotelowe” (np. zajazdy, wille, zamki) nocowało 1,1 mln gości (o 10,5% więcej niż w pierwszych sześciu miesiącach 2016 r.).

Największy wzrost liczby turystów korzystających z noclegów w I półroczu 2017 r., w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, odnotowano w schroniskach (o 23,6%), pokojach gościnnych (o 19,3%), schroniskach młodzieżowych (o 16,9%) i hostelach (15,5%).

Największy spadek dotyczył liczby turystów korzystających z noclegów w motelach i domach wycieczkowych (po 6,4%).


2 Dane za 2016 r. zostały uaktualnione w stosunku do wcześniej opublikowanych w związku z uwzględnieniem imputacji.

3 Hotele, motele, pensjonaty i pozostałe obiekty hotelowe.

4 Domy wycieczkowe, schroniska, schroniska młodzieżowe, szkolne schroniska młodzieżowe, ośrodki wczasowe, ośrodki kolonijne, ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe, domy pracy twórczej, zespoły domków turystycznych, kempingi, pola biwakowe, hostele, zakłady uzdrowiskowe, pokoje gościnne/ kwatery prywatne, kwatery agroturystyczne, pozostałe turystyczne obiekty noclegowe.

5 Usługi hotelowe obejmują m.in. codzienne słanie łóżek, sprzątanie pokoi i mycie urządzeń sanitarnych.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter