Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wyniki finansowe instytucji kultury w 2019 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
08.06.2020

W 2019 r. wyniki finansowe badanych instytucji kultury były wyższe od uzyskanych rok wcześniej. Aktywa (pasywa) na dzień 31 grudnia 2019 r. ukształtowały się na poziomie 18 615,7 mln zł. Przychody ogółem wzrosły o 5,5% a koszty ogółem o 4,9%.

Na koniec 2019 r. aktywa trwałe instytucji kultury wyniosły 17 069,6 mln zł i były o 7,3% wyższe w relacji do poprzedniego roku. W ich strukturze największy udział miały rzeczowe aktywa trwałe (98,3%), w ramach których środki trwałe stanowiły 89,0% a środki trwałe w budowie 10,5%.

Aktywa obrotowe instytucji kultury były wyższe o 8,8% w stosunku do stanu na koniec 2018 r. i wyniosły 1 546,1 mln zł. W ich strukturze inwestycje krótkoterminowe stanowiły 68,5% (spadek o 0,6 p. proc.).

Do góry

Newsletter