Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wyniki finansowe instytucji kultury w 2015 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
02.02.2017

Aktywa trwałe netto osiągnęły wartość 13 770,8 mln zł (o 5,2% więcej niż na koniec roku 2014). W strukturze aktywów trwałych netto, udział rzeczowych aktywów trwałych był na tym samym poziomie co w roku 2014 i wyniósł 97,9%, podobnie udział wartości niematerialnych i prawnych (1,4%) oraz udział należności długoterminowych (0,0%). Spadł udział inwestycji długoterminowych z 0,6% do 0,5%, a wzrósł udział długoterminowych rozliczeń miedzyokresowych (z 0,1% do 0,2%).
Wartość aktywów obrotowych wyniosła 1 140,5 mln zł (o 6,8% więcej niż na koniec 2014 r.). W strukturze aktywów obrotowych 65,7% stanowiły inwestycje krótkoterminowe, 22,0% – należności krótkoterminowe, 8,7% – zapasy i 3,5% – krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Do góry

Newsletter