Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w I kwartale 2017 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
26.06.2017

W I kwartale 2017 r. szacunkowa liczba przekroczeń granicy Polski wyniosła 61,7 mln, z tego 37,6 mln dotyczyło cudzoziemców (60,9%), a Polaków 24,1 mln (39,1%). Około 75,5% ogółu przekroczeń dotyczyło granicy lądowej Polski z krajami Unii Europejskiej, 13,4% zewnętrznej granicy lądowej UE, 10,6% granicy na lotniskach i 0,5% morskiej.

Najwięcej osób przekraczało lądową granicę Polski na odcinku z Niemcami (45,1% ogółu przekroczeń lądowej granicy Polski w I kwartale 2017 r.), następnie granicę z Czechami (25,1%), Słowacją (11,7%), Ukrainą (9,7%), Białorusią (3,6%), Litwą (3,1%) i Rosją (1,7%).

Wśród cudzoziemców przekraczających poszczególne odcinki lądowej granicy Polski dominowali obywatele kraju sąsiadującego, na przykład: na granicy z Ukrainą – obywatele Ukrainy (97,2%), na granicy z Rosją – obywatele Rosji (92,4%), a na granicy z Białorusią – obywatele Białorusi (89,5%).

Szacunkowa wartość towarów i usług zakupionych w Polsce przez cudzoziemców (nierezydentów) w I kwartale 2017 r. ukształtowała się na poziomie 9,4 mld zł, natomiast wydatków poniesionych za granicą przez mieszkańców Polski – 4,0 mld zł. W odniesieniu do analogicznego okresu 2016 r. wydatki cudzoziemców były wyższe o 7,2%, natomiast Polaków o 5,7%. W stosunku do kwartału poprzedniego wydatki cudzoziemców były wyższe o 2,1%, natomiast Polaków były niższe o 0,5%.

W strukturze wydatków cudzoziemców w Polsce przekraczających lądową granicę w I kwartale 2017 r. największy udział miały wydatki przekraczających granicę z Niemcami (46,6%), następnie z Ukrainą (20,8%), Czechami (12,6%), Słowacją (8,5%), Białorusią (6,8%), Litwą (3,1%) i Rosją (1,5%).

W przypadku mieszkańców Polski, przekraczających lądową granicę kraju, najwyższe wydatki ponieśli przekraczający granicę z Niemcami (57,8% ogółu wydatków Polaków przekraczających lądową granicę Polski w I kwartale 2017 r.), następnie z Czechami (22,3%), Słowacją (12,4%), Litwą (2,7%), Rosją (2,1%), Ukrainą (1,9%), Białorusią (0,8%).

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter