Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w drugim kwartale 2018 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
24.09.2018

W I półroczu 2018 r. szacunkowa liczba przekroczeń granicy Polski wyniosła 140,9 mln osób (o 2,9% więcej niż w I półroczu poprzedniego roku), z tego 85,3 mln cudzoziemców (nierezydentów) – o 2,0% więcej niż przed rokiem i 55,6 mln Polaków (rezydentów) - o 4,2% więcej niż przed rokiem.

W II kwartale 2018 r. szacunkowa liczba przekroczeń granicy Polski wyniosła 77,4 mln, z tego 47,0 mln (60,7%) cudzoziemców i 30,4 mln (39,3%) Polaków. Ruch graniczny (z Polski i do Polski) był większy w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku o 2,9%. W odniesieniu do II kwartału 2017 r. granicę Polski przekroczyło więcej, zarówno cudzoziemców, jak i Polaków odpowiednio o 2,1% i o 4,1%.

Około 74,5% ogółu przekroczeń w II kwartale 2018 r. dotyczyło granicy lądowej Polski z krajami Unii Europejskiej, 13,9% granicy na lotniskach, 10,9% zewnętrznej granicy lądowej Unii Europejskiej (UE) i 0,7% morskiej.

Najwięcej osób przekraczało lądową granicę Polski na odcinku z Niemcami (47,3% ogółu przekroczeń lądowej granicy Polski w II kwartale 2018 r.), następnie granicę z Czechami (24,6%), Słowacją (11,9%), Ukrainą (8,0%), Białorusią i Litwą (po 3,4%) oraz Rosją (1,4%).

Wśród cudzoziemców przekraczających poszczególne odcinki lądowej granicy Polski dominowali obywatele kraju sąsiadującego, na przykład: na granicy z Ukrainą – obywatele Ukrainy (96,2%), na granicy z Białorusią – obywatele Białorusi (87,9%), a na granicy z Rosją – obywatele Rosji (84,0%).

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter