Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

31
lip

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za lipiec 2017 r. (opracowanie eksperymentalne)

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według eksperymentalnego szybkiego szacunku w lipcu 2017 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca obniżyły się o 0,2% (wskaźnik cen 99,8), a w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 1,7% (wskaźnik cen 101,7).
Czytaj dalej
31
lip

Produkcja wyrobów przemysłowych w 2016 roku

Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych, realizowana przez tzw. jednostki duże i średnie, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej (wyroby gotowe i półfabrykaty ogółem przeznaczone na sprzedaż, jak również do dalszego przerobu wewnątrz przedsiębiorstwa, z surowca własnego i powierzonego). Produkcja sprzedana wyrobów przemysłowych.
Czytaj dalej
31
lip

Aktywność ekonomiczna ludności Polski I kwartał 2017 roku

Poziom aktywności zawodowej ludności wg cech demograficznych i społecznych. Pracujący wg cech zawodowych, statusu zatrudnienia, czasu pracy. Charakterystyka bezrobotnych (czas trwania bezrobocia, metody poszukiwania pracy, przeszłość zawodowa) oraz sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Przyczyny bierności zawodowej.
Czytaj dalej
31
lip

Uczestnictwo w sporcie i rekreacji ruchowej w 2016 r.

Charakterystyka uczestnictwa członków gospodarstw domowych w zajęciach sportowych i rekreacyjnych wg wybranych cech społeczno-demograficznych, wg miejsca zamieszkania badanych, dochodowych grup kwintylowych gospodarstwa domowego, częstotliwość takiego uczestnictwa; deklarowane umiejętności sportowe i przyczyny nieuczestniczenia w zajęciach sportowych lub rekreacyjnych; wyposażenie gospodarstw domowych w sprzęt sportowy, wydatki na sport i rekreację ruchową, zakup sprzętu sportowego w podziale na grupy społeczno-ekonomiczne, miejsce zamieszkania, grupy kwintylowe (wg poziomu uzyskiwanych dochodów).
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

31
lip

Koniunktura gospodarcza w lipcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

31
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie kujawsko-pomorskim w lipcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Informacja sygnalna prezentuje ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w województwie kujawsko-pomorskim w lipcu 2017 r. Zawiera opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim.
Czytaj dalej
31
lip

Koniunktura gospodarcza w lipcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach z siedzibą w województwie pomorskim jest oceniany pozytywnie przez podmioty ze wszystkich prezentowanych rodzajów działalności gospodarczej, najlepiej – przez przedstawicieli firm z sekcji informacja i komunikacja.
Czytaj dalej
31
lip

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna w województwie pomorskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera uogólnione informacje o ochronie zdrowia i pomocy społecznej w województwie pomorskim w 2016 r., między innymi o działalności placówek służby zdrowia, ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, zakładach pomocy społecznej oraz wydatkach na świadczenia pieniężne i niepieniężne w ramach pomocy społecznej.
Czytaj dalej
31
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim w lipcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, informacji i komunikacji, transporcie i gospodarce magazynowej oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi na podstawie opinii formułowanych przez podmioty gospodarcze z terenu województwa śląskiego.
Czytaj dalej
31
lip
31
lip

Koniunktura gospodarcza w lipcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

Koniunktura gospodarcza w lipcu 2017 r.
Czytaj dalej
31
lip

Rolnictwo w województwie łódzkim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Urząd Statystyczny w Łodzi przekazuje Państwu kolejną edycję corocznej publikacji „Rolnictwo w województwie łódzkim”. Źródłem danych statystycznych zawartych w niniejszym opracowaniu są uogólnione wyniki badań reprezentacyjnych w gospodarstwach indywidualnych, szacunki i oceny rzeczoznawców, a także sprawozdawczość statystyczna z zakresu produkcji i skupu produktów rolnych. Ponadto, w celu zobrazowania dynamiki zmian cen produktów rolnych uzyskiwanych przez rolników na targowiskach, wykorzystano dane z miesięcznego notowania cen prowadzonego przez ankieterów statystycznych.

Czytaj dalej
31
lip

Koniunktura gospodarcza w lipcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Koniunktura gospodarcza w lipcu 2017 r. - opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie łódzkim.
Czytaj dalej
31
lip

Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie łódzkim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Urząd Statystyczny w Łodzi przekazuje Państwu kolejną edycję ukazującej się corocznie publikacji zatytułowanej „Ludność, ruch naturalny ludności i migracje w województwie łódzkim”. W opracowaniu zaprezentowano sytuację demograficzną województwa łódzkiego w 2016 r. na tle lat poprzednich. Niniejsza publikacja składa się z dwóch części. W pierwszej opisano sytuację demograficzną w województwie łódzkim w 2016 r., a wybrane informacje przedstawiono w retrospekcji od 2010 r.

Czytaj dalej
31
lip

Ceny w województwie warmińsko-mazurskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Ceny w województwie warmińsko-mazurskim w 2016 r.
Czytaj dalej
31
lip

Rolnictwo w województwie warmińsko-mazurskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Rolnictwo w województwie warmińsko-mazurskim w 2016 r.
Czytaj dalej
31
lip

Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie warmińsko-mazurskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie warmińsko-mazurskim w 2016 r.
Czytaj dalej
31
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w lipcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w lipcu 2017 r.
Czytaj dalej
31
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - lipiec 2017 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach z siedzibą w województwie opolskim oceniany jest pozytywnie przez dyrektorów ze wszystkich prezentowanych rodzajów działalności.
Czytaj dalej
31
lip

Działalność instytucji kultury w województwie opolskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące działalność instytucji kultury: muzeów i galerii sztuki, teatrów i instytucji muzycznych, kin stałych, centrów kultury, domów i ośrodków kultury, klubów i świetlic, a także bibliotek publicznych oraz placówek biblioteczno-informacyjnych. Opracowanie zawiera również informacje o imprezach masowych.
Czytaj dalej
31
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w lipcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Ogólny klimat koniunktury we wszystkich badanych obszarach działalności w województwie wielkopolskim oceniany jest korzystnie, choć ostrożniej niż przed miesiącem, z wyjątkiem firm z sekcji budownictwo oraz transport i gospodarka magazynowa, które formułują oceny zbliżone do zgłaszanych przed miesiącem.
Czytaj dalej
31
lip

Koniunktura gospodarcza w lipcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Czytaj dalej
31
lip
31
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Lipiec 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach z siedzibą w województwie mazowieckim oceniany jest korzystnie przez dyrektorów ze wszystkich prezentowanych rodzajów działalności. Koniunkturę nieco lepiej niż w czerwcu oceniają jednostki działające w zakresie transportu i gospodarki magazynowej oraz budownictwa.
Czytaj dalej
31
lip

Koniunktura gospodarcza w lipcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
31
lip

Koniunktura gospodarcza w lipcu 2017 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Czytaj dalej
31
lip

Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie dolnośląskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie dolnośląskim w 2016 r.
Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

31
lip

Absencja chorobowa w 2016 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Informacja o liczbie dni absencji chorobowej, o liczbie zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy wydanych w 2016 roku, o liczbie osób przebywających w ciągu roku na zwolnieniach lekarskich, przestrzenne zróżnicowanie zjawiska absencji chorobowej w korelacji z cechami społeczno-demograficznymi, jak i przyczynami powodującymi absencję chorobową.
Czytaj dalej
Do góry

Newsletter