Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

21
lip

Budownictwo - wyniki działalności w 2016 r.

Produkcja budowlano-montażowa zrealizowana w gospodarce narodowej, w tym sprzedaż produkcji budowlano-montażowej w jednostkach budowlanych o liczbie pracujących powyżej 9 osób wg działów, grup i form własności, rodzajów obiektów, miejsc wykonywania robót (województw); sprzedaż produkcji budowlano-montażowej poza granicami kraju przez przedsiębiorstwa budowlane i niebudowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, indeksy cen produkcji budowlano-montażowej.
Czytaj dalej
21
lip

Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w lipcu 2017 roku

W lipcu dyrektorzy przedsiębiorstw w większości badanych obszarów działalności zgłaszają korzystne oceny koniunktury, zbliżone do sygnalizowanych przed miesiącem.
Czytaj dalej
21
lip

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Maj 2017 r.

Wskaźniki cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych. Wskaźniki cen wybranych robót budowlano-montażowych. Definicje dotyczące podstawowych pojęć stosowanych w publikacji, uwagi metodyczne, lista i charakterystyka obiektów-reprezentantów, a w miesiącach kończących półrocze i rok - komentarz analityczny.
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

21
lip

Sytuacja społeczno-gospodarcza Białegostoku w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

W opracowaniu przedstawiono obszerny materiał statystyczny dotyczący warunków życia mieszkańców oraz stanu gospodarki Białegostoku w 2016 r.
Czytaj dalej
21
lip

Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie śląskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Publikacja zawiera informacje o stanie i strukturze ludności, ruchu naturalnym oraz migracjach wewnętrznych i zagranicznych w 2016 r. Opracowanie składa się z uwag metodycznych, komentarza analitycznego, wykresów i map oraz części tabelarycznej.
Czytaj dalej
21
lip

24 lipca. Święto Policji

Urząd Statystyczny w Warszawie

Czytaj dalej
21
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie mazowieckim w I półroczu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Informacje dla Mazowsza, powiatów i m.st. Warszawy
Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter