Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

31
sty

Inwestycje i środki trwałe w gospodarce narodowej w latach 2018-2021

Publikacja jest drugim opracowaniem z serii Analiz statystycznych dotyczącym nakładów inwestycyjnych i środków trwałych w gospodarce narodowej w latach 2018-2021.
Czytaj dalej
31
sty

Aktywność ekonomiczna ludności Polski - 3 kwartał 2022 roku

Podstawowe informacje dotyczące poziomu aktywności zawodowej ludności wg cech demograficznych i społecznych. Pracujący wg cech zawodowych, statusu zatrudnienia, czasu pracy.
Czytaj dalej
31
sty

Pogłowie bydła według stanu w grudniu 2022 roku

Pogłowie bydła w grudniu 2022 r. liczyło 6 448,3 tys. sztuk, i było wyższe o 1,1% w stosunku do grudnia ubiegłego roku. Zwiększenie liczebności stada bydła ogółem wynikało ze wzro-stu pogłowia cieląt oraz pogłowia bydła w wieku 2 lat i więcej (bez krów).
Czytaj dalej
31
sty

Pogłowie świń według stanu w grudniu 2022 roku

Według wstępnych danych pogłowie świń* w grudniu 2022 r. liczyło 9624,3 tys. sztuk, wykazując w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku spadek o 6,0%. Redukcja pogłowia wystąpiła we wszystkich grupach świń, w szczególności w grupie prosiąt, gdzie wyniosła 11,8%.
Czytaj dalej
31
sty

Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2021 roku

Analiza struktury grup przedsiębiorstw i ich działania. W publikacji prezentowane są informacje o grupach przedsiębiorstw działających w Polsce według typów grup, wielkości oraz kraju lokalizacji jednostki dominującej.
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

31
sty

Koniunktura gospodarcza w województwie podlaskim w styczniu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

W styczniu br. we wszystkich badanych obszarach oceny koniunktury gospodarczej formułowane przez przedsiębiorców są niekorzystne.
Czytaj dalej
31
sty

Sytuacja demograficzna województwa podlaskiego w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

W publikacji przedstawiono analizę sytuacji demograficznej regionu w 2021 r. na tle roku poprzedniego, a wybrane informacje zostały zaprezentowane w retrospekcji od 2000 r. Zawiera ona bogaty zestaw danych na temat liczby i struktury ludności, małżeństw, rozwodów, separacji, dzietności, umieralności, trwania życia, kierunków i natężenia migracji, a także prognozy ludności.
Czytaj dalej
31
sty

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – styczeń 2023 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Informacja sygnalna prezentuje ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w województwie kujawsko-pomorskim w styczniu 2023 r. Zawiera opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim.
Czytaj dalej
31
sty

Koniunktura gospodarcza w styczniu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

W styczniu br. ogólny klimat koniunktury oceniany jest pozytywnie jedynie w informacji i komunikacji. W tej sekcji odnotowano największy wzrost wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury, o 12,0 w porównaniu z grudniem ub. r. W pozostałych obszarach działalności gospodarczej oceny koniunktury są niekorzystne. W trzech spośród nich (handel hurtowy, transport i gospodarka magazynowa oraz zakwaterowanie i gastronomia) są one gorsze niż w grudniu ub. r. W przypadku sekcji zakwaterowanie i gastronomia odnotowano największy spadek wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury, o 14,2 w porównaniu z grudniem ub. r. Jednostki prowadzące działalność w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie oraz handlu detalicznym oceniają koniunkturę nieco optymistyczniej niż w poprzednim miesiącu, mimo utrzymanych negatywnych opinii.
Czytaj dalej
31
sty

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim - styczeń 2023 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, transporcie i gospodarce magazynowej, działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi oraz w informacji i komunikacji. Wyniki publikowane na podstawie opinii formułowanych przez podmioty gospodarcze z terenu województwa śląskiego. Opracowanie zawiera m.in. diagnozy dotyczące portfela zamówień, oceny bieżącej i prognozowanej produkcji, oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej.
Czytaj dalej
31
sty

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie ŚWIĘTOKRZYSKIM – Styczeń 2023 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Raport przedstawia ogólny klimat koniunktury w poszczególnych sekcjach działalności gospodarczej w województwie. Opracowanie zawiera diagnozy dotyczące portfela zamówień, oceny bieżące i prognozy produkcji, oceny sytuacji finansowej podmiotów oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej.
Czytaj dalej
31
sty

Koniunktura gospodarcza w styczniu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Koniunktura gospodarcza w styczniu 2023 r. - opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie łódzkim.
Czytaj dalej
31
sty

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w styczniu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w styczniu 2023 r.
Czytaj dalej
31
sty

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim – styczeń 2023 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

W styczniu br. jedynie podmioty zajmujące się handlem hurtowym oceniają koniunkturę korzystnie (po negatywnej opinii sprzed miesiąca). W przypadku tego działu odnotowano największy wzrost wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury, o 18,4 w porównaniu z grudniem ub. r.
Czytaj dalej
31
sty

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w styczniu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

W styczniu br. korzystnie oceniają koniunkturę podmioty prowadzące działalność w handlu detalicznym, a także informacji i komunikacji. W pozostałych obszarach działalności gospodarczej oceny te są niekorzystne. W sekcjach: budownictwo oraz zakwaterowanie i gastronomia są one bardziej optymistycznie niż w poprzednim miesiącu. W przypadku tej ostatniej odnotowano największy wzrost wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury, o 28,7 w porównaniu z grudniem ub. r. Natomiast dla przetwórstwa przemysłowego oraz handlu hurtowego jego wartość jest zbliżona do odpowiedniej z poprzedniego miesiąca. Jednostki świadczące usługi w transporcie i gospodarce magazynowej oceniają koniunkturę nieco pesymistyczniej niż grudniu ub.r. Do badania za bieżący miesiąc – odpowiedzi udzielane w okresie od 1 do 10 dnia bm. – dołączono moduł pytań diagnozujących wpływ wojny w Ukrainie na koniunkturę gospodarczą oraz odnoszących się do procesów cenowych (wyniki w Aneksie).
Czytaj dalej
31
sty

Koniunktura gospodarcza w województwie zachodniopomorskim w styczniu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Raport przestawia ogólny klimat koniunktury w poszczególnych sekcjach działalności gospodarczej w województwie. Opracowanie zawiera diagnozy dotyczące portfela zamówień, oceny bieżące i prognozy produkcji, oceny sytuacji finansowej podmiotów oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Raport opracowuje Departament Przedsiębiorstw GUS.
Czytaj dalej
31
sty

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Styczeń 2023 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W styczniu br. korzystnie oceniają koniunkturę podmioty z sekcji transport i gospodarka magazynowa, a także informacja i komunikacja. W przypadku tej pierwszej odnotowano największy wzrost wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury, o 6,0 w porównaniu z grudniem ub. r. W pozostałych obszarach działalności gospodarczej formułowano niekorzystne oceny. W przypadku dwóch z nich (przetwórstwo przemysłowe i budownictwo) są one zbliżone do odpowiednich z poprzedniego miesiąca, natomiast w handlu nieco lepsze. Spory pesymizm panuje wśród jednostek prowadzących działalność usługową w zakresie zakwaterowania i gastronomii – największy spadek wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury, o 8,3 w porównaniu z grudniem ub. r.
Czytaj dalej
31
sty

Koniunktura gospodarcza w styczniu 2023 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter