Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

29
marz

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2019 roku

29
marz

Koniunktura w gospodarstwach rolnych w drugim półroczu 2018 roku

29
marz

Uniwersytety Trzeciego Wieku - wyniki wstępne

29
marz

Działalność podmiotów posiadających jednostki zagraniczne w 2017 roku

29
marz

Komunikat w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za cztery kwartały 2018 roku

29
marz

Nauka i technika w 2017 roku

29
marz

Poland Quarterly Statistics No. 4/2018

29
marz

Bezrobocie rejestrowane. I-IV kwartał 2018 roku

29
marz

Rachunek podaży i wykorzystania wyrobów i usług w 2015 roku

29
marz

Użytkowanie gruntów i powierzchnia zasiewów w 2018 roku

29
marz

Praca nierejestrowana w Polsce w 2017 roku

Publikacje urzędów statystycznych

29
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podlaskim w IV kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

29
marz

Koniunktura gospodarcza w marcu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

29
marz

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie podlaskim, 2018 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

29
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie kujawsko-pomorskim w IV kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

29
marz

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – marzec 2019 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

29
marz

Bezrobocie rejestrowane w województwie kujawsko-pomorskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

29
marz

Koniunktura gospodarcza w marcu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

29
marz

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze Regon w województwie pomorskim, 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

29
marz

Uniwersytety Trzeciego Wieku (wyniki wstępne)

Urząd Statystyczny w Gdańsku

29
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie pomorskim w IV kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

29
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie śląskim w IV kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

29
marz

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim w marcu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

29
marz

Aktywność Ekonomiczna Ludności w województwie małopolskim w IV kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

29
marz

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie małopolskim – marzec 2019 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

29
marz

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie małopolskim, 2018 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

29
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie łódzkim (IV kwartał 2018 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

29
marz

Sytuacja społeczno-gospodarcza Łodzi I-IV kwartał 2018 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

29
marz

Koniunktura gospodarcza w marcu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

29
marz

Działalność gospodarcza mikroprzedsiębiorstw w województwie łódzkim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

29
marz

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie warmińsko-mazurskim, 2018 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

29
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim w IV kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

29
marz

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w marcu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

29
marz

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - marzec 2019 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

29
marz

Osoby niepełnosprawne na rynku pracy w województwie opolskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

29
marz

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie opolskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

29
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie opolskim - IV kwartał 2018 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

29
marz

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w marcu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

29
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie wielkopolskim w IV kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

29
marz

Zwierzęta gospodarskie w województwie wielkopolskim w końcu grudnia 2018

Urząd Statystyczny w Poznaniu

29
marz

Bezrobocie rejestrowane w województwie wielkopolskim w 2018

Urząd Statystyczny w Poznaniu

29
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie zachodniopomorskim w IV kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

29
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie mazowieckim w IV kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
marz

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Marzec 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
marz

Koniunktura gospodarcza w województwie lubuskim w marcu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubuskim - IV kwartał 2018 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
marz

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w Rejestrze REGON w województwie lubuskim, 2018 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
marz

Koniunktura gospodarcza w marcu 2019 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

29
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie dolnośląskim w IV kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

29
marz

Działalność gospodarcza mikroprzedsiębiorstw w województwie dolnośląskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

29
marz

Podstawowe informacje o rynku oraz sektorze węgla brunatnego w Polsce w okresie sprawozdawczym i narastająco od początku roku

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

29
marz

Import i przywóz (nabycie wewnątrzunijne) na obszar Polski w okresie sprawozdawczym

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

29
marz

Sprawozdanie o mechanicznej przeróbce węgla oraz produkcji węgla kamiennego do celów energetycznych przez samodzielne zakłady wzbogacania i uśredniania węgla w Polsce w układzie miesięcznym

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

29
marz

Sprawozdanie o obrocie węglem kamiennym oraz ceny i kierunki zbytu węgla kamiennego w okresie sprawozdawczym i narastająco od początku roku

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

29
marz

Wyniki techniczno-ekonomiczne działalności oraz inwestycje w górnictwie węgla kamiennego w Polsce

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

29
marz

Zatrudnienie, wydajność, płace i przepracowany czas pracy w górnictwie węgla kamiennego w Polsce

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

29
marz

Środowiskowe skutki działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

29
marz

Informacja o odmetanowaniu i zagospodarowaniu metanu pochodzącego z kopalń węgla kamiennego

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

29
marz

Rynek pracy w Polsce w 2019

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

29
marz

Wskaźniki inflacji bazowej 2019

Narodowy bank Polski

29
marz

Raport o inflacji

Narodowy Bank Polski

Do góry

Newsletter