Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

25
list

Biuletyn Statystyczny Nr 10/2016

Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów miesięcznych, kwartalnych i rocznych z zakresu m.in. rachunków narodowych, demografii, rynku pracy i wynagrodzeń, świadczeń społecznych, cen, podaży pieniądza, finansów publicznych, wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych oraz nakładów inwestycyjnych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, transportu, handlu wewnętrznego i zagranicznego. Miesięczne lub kwartalne dane charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województw oraz państw Unii Europejskiej.
Czytaj dalej
25
list

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w październiku 2016 r.

Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących w gospodarce narodowej, obejmująca miesięczne, kwartalne i roczne informacje z zakresu m.in. rynku pracy i wynagrodzeń, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny, transport), handlu zagranicznego, a także podaży pieniądza i finansów publicznych.
Czytaj dalej
25
list

Obwieszczenie w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 2016 r.

Wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 2016 r. w stosunku do II kwartału 2016 r. wyniósł 100,1 (wzrost cen o 0,1 %).
Czytaj dalej
25
list

Kwartalna informacja o rynku pracy w trzecim kwartale 2016 roku

Kwartalna informacja o rynku pracy prezentuje wstępne dane dotyczące pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo uzyskane z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności w III kwartale 2016 r. w porównaniu z wynikami badań przeprowadzonych w II kwartale 2016 r. oraz z III kwartałem 2014 i 2015 r.
Czytaj dalej
25
list

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów. Stan w końcu października 2016 r.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów. Stan w końcu października 2016 r.
Czytaj dalej
25
list

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w październiku 2016 roku

Informacje o ilości produkcji wytworzonej wybranych wyrobów przemysłowych wg PKWiU/PRODPOL, obejmującej produkcję wyrobów gotowych przeznaczonych na sprzedaż, jak również do dalszego przerobu wewnątrz przedsiębiorstwa, wytwarzanych z surowca własnego i powierzonego.
Czytaj dalej
25
list

Polska w OECD 1996-2016

Z okazji 20. rocznicy przystąpienia Polski do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Główny Urząd Statystyczny przygotował publikację, która zawiera informacje na temat celów, sposobu i zakresu działania, a także najważniejszych wydarzeń w historii organizacji. Znaczną część publikacji poświęcono analizie zmian sytuacji społecznej i gospodarczej w Polsce na tle krajów OECD w okresie naszego członkostwa. Dopełnieniem tej analizy jest przekrojowy zbiór informacji obrazujących sytuację społeczno-gospodarczą w krajach członkowskich w formie rankingów.
Czytaj dalej
25
list

Narodowy Rachunek Zdrowia 2014

Według metodologii SHA2011 wydatki bieżące na ochronę zdrowia w 2014 r. wyniosły 108,7 mld zł i były wyższe niż w 2013 r. o około 1,9 mld zł. Nakłady te stanowiły 6,33% PKB (6,45% w 2013 r.). Bieżące wydatki publiczne poniesione na zdrowie i ochronę zdrowia wynosiły w 2014 r. 77,2 mld zł i stanowiły 4,49 % PKB (4,58% w 2013 r.), natomiast bieżące wydatki prywatne wyniosły 31,5 mld zł i stanowiły 1,83% PKB (1,87% w 2013 r.).
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

Brak publikacji.

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter