Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

22
gru

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w listopadzie 2017 roku

Informacje o ilości produkcji wytworzonej wybranych wyrobów przemysłowych wg PKWiU/PRODPOL...
Czytaj dalej
22
gru

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów. Stan w końcu listopada 2017 r.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów. Stan w końcu listopada 2017 r.
Czytaj dalej
22
gru

Biuletyn Statystyczny Nr 11/2017

Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów miesięcznych, kwartalnych i rocznych z zakresu m.in. rachunków narodowych, demografii, rynku pracy i wynagrodzeń, świadczeń społecznych, cen, podaży pieniądza, finansów publicznych, wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych oraz nakładów inwestycyjnych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, transportu, handlu wewnętrznego i zagranicznego. Miesięczne lub kwartalne dane charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województw oraz państw Unii Europejskiej.
Czytaj dalej
22
gru

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Październik 2017 r.

Wskaźniki cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych. Wskaźniki cen wybranych robót budowlano-montażowych. Definicje dotyczące podstawowych pojęć stosowanych w publikacji, uwagi metodyczne, lista i charakterystyka obiektów-reprezentantów, a w miesiącach kończących półrocze i rok - komentarz analityczny.
Czytaj dalej
22
gru

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w okresie trzech kwartałów 2017 roku

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń ogółem w trzech kwartałach 2017 r. były lepsze niż przed rokiem. Wpłynęły na to korzystniejsze wyniki uzyskane przez zakłady ubezpieczeń majątkowych (dział II) oraz zakładów ubezpieczeń na życie (dział I).
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

22
gru

Województwo Śląskie 2017 – Podregiony, Powiaty, Gminy

Urząd Statystyczny w Katowicach

Publikacja zawiera obszerny zestaw danych statystycznych charakteryzujących poziom życia społeczeństwa i stan gospodarki województwa śląskiego w układzie jednostek podziału terytorialnego. Stanowi uzupełnienie „Rocznika Statystycznego Województwa Śląskiego 2017”. Dane statystyczne o podregionach, powiatach i gminach zaprezentowano w 16 działach tematycznych poprzedzonych uwagami ogólnymi. Publikację rozpoczynają: tablica przeglądowa prezentująca ogólną charakterystykę województwa w latach 2000, 2005, 2010, 2012–2016 oraz tablica zawierająca wybrane kategorie charakteryzujące zróżnicowanie zjawisk społeczno – gospodarczych w latach 2005 i 2016 według podregionów i powiatów. Całość opracowania wzbogacono ilustracją graficzną w postaci map i wykresów.
Czytaj dalej
22
gru

Infrastruktura komunalna w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2013-2016

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Infrastruktura komunalna w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2013-2016
Czytaj dalej
22
gru

Wyniki przemysłu w województwie opolskim w latach 2010-2016

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie zawiera podstawowe wyniki przemysłu w województwie opolskim na przestrzeni lat 2010–2016. Prezentowane dane dotyczą m.in. wartości dodanej brutto, produkcji sprzedanej przemysłu, przeciętnego zatrudnienia, nakładów inwestycyjnych i wyników finansowych. Wybrane informacje przedstawiono na tle przeciętnych w kraju oraz w przekroju terytorialnym.
Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

22
gru

Sytuacja energetyczna w Polsce. Krajowy bilans energii - III kw. 2017 r.

Ministerstwo Energii, Agencja Rynku Energii S.A.

Krajowe bilanse głównych nośników energii oraz syntetyczny bilans energii pierwotnej. Dla każdego nośnika przedstawiona jest produkcja, import, eksport, zmiana zapasów i zużycie w jednostkach naturalnych i TJ. Przekroje: nośniki energii.
Czytaj dalej
22
gru

Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2016 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Informacja o wydatkach poniesionych w 2016 roku na świadczenia związane z niezdolnością do pracy wyłącznie z obszaru obsługiwanego przez ZUS, o poziomie wydatków poniesionych przez FUS, pracodawców i budżet państwa w powiązaniu z jednostkami chorobowymi powodującymi tę niezdolność.
Czytaj dalej
Do góry

Newsletter