Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

21
maj

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2019 roku

W kwietniu 2019 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 2,9% r/r i wyniosło 6392,4 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 7,1% r/r i wyniosło 5186,12 zł.
Czytaj dalej
21
maj

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2019 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2019 r. wyniosło 5186,12 zł.
Czytaj dalej
21
maj

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w kwietniu 2019 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w kwietniu 2019 r. wyniosło 5185,31 zł.
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

21
maj

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

W publikacji zaprezentowano informacje charakteryzujące sytuację demograficzną, rynek pracy, wynagrodzenia, świadczenia społeczne, ceny oraz stan gospodarki województwa podlaskiego w 2018 r.
Czytaj dalej
21
maj

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie składa się przede wszystkim z komentarzy analitycznych ilustrowanych graficznie za pomocą map i wykresów przedstawiających tendencje na przestrzeni kilku lat. Opatrzono je tablicami przekrojowymi obrazującymi poziom zjawiska w kraju i województwie oraz szczegółowymi dla województwa. Opis niezbędnych definicji wskaźników i pojęć stosowanych w analizie i tablicach statystycznych znajduje się w uwagach ogólnych. Podstawowe wyjaśnienia metodyczne znajdują się również w tekście analitycznym. Zakres tematyczny obejmuje najważniejsze działy statystyki publicznej, m.in. ludność, rynek pracy, wynagrodzenia, ceny, rolnictwo, przemysł, budownictwo, wyniki finansowe przedsiębiorstw i nakłady inwestycyjne.
Czytaj dalej
21
maj

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Opracowanie prezentuje analizę zjawisk istotnych z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa śląskiego w zakresie m.in.: demografii, rynku pracy, wynagrodzeń, świadczeń społecznych, cen, przemysłu, budownictwa, rolnictwa, rynku wewnętrznego, wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych. Każdy z 14 rozdziałów tematycznych zawiera zwięzły komentarz analityczny wzbogacony tabelaryczną i graficzną formą prezentacji danych w poszerzonej retrospekcji czasowej 2010-2018. Poszczególne kategorie przedstawiono w ujęciu dynamicznym, a także w relacji do kraju. Dla pełniejszego zobrazowania zróżnicowania terytorialnego, wybrane dane prezentowane są również dla podregionów i powiatów. Dodatkowo przedstawiono województwo śląskie na tle kraju i pozostałych województw. Na początku opracowania zamieszczono opis podstawowych tendencji zachodzących w poszczególnych dziedzinach społecznych i gospodarczych. Całość publikacji dopełniają uwagi ogólne zamieszczone na końcu. Aneks do Raportu stanowią tablice przeglądowe prezentujące wybrane dane o województwie śląskim w latach 2005, 2010 i 2012-2018 oraz wybrane dane według miesięcy 2017 i 2018 roku.
Czytaj dalej
21
maj

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

"Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego” zawiera kompleksową charakterystykę województwa, z uwzględnieniem dynamicznego ujęcia prezentowanych kategorii, w tym także relacji do przeciętnych wielkości dla kraju i pozostałych województw.
Czytaj dalej
21
maj

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Urząd Statystyczny w Łodzi przekazuje Państwu publikację Raport o sytuacji społeczno--gospodarczej województwa łódzkiego w 2018 r. Jest to kolejna edycja pozycji wydawniczej należącej do regionalnych opracowań analitycznych, prezentująca najnowsze dane statystyczne dotyczące istotnych zjawisk społecznych i gospodarczych. Zakres tematyczny, jak w latach poprzednich, obejmuje dane z demografii, rynku pracy, świadczeń społecznych, budownictwa mieszkaniowego, rolnictwa, przemysłu i budownictwa, rynku wewnętrznego, wyników finansowych oraz nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw.

Czytaj dalej
21
maj

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w 2018 r.
Czytaj dalej
21
maj

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie stanowi źródło informacji na temat sytuacji społecznej i gospodarczej województwa opolskiego, z uwzględnieniem zjawisk istotnych z punktu widzenia rozwoju regionu. Publikacja zawiera bogaty zestaw danych m.in. z zakresu demografii, rynku pracy, wynagrodzeń i świadczeń społecznych, cen, rolnictwa, produkcji sprzedanej przemysłu i budownictwa, mieszkań, rynku wewnętrznego, wyników finansowych przedsiębiorstw oraz nakładów inwestycyjnych. Poszczególne kategorie przedstawiono w ujęciu dynamicznym, co umożliwia obserwację skali zjawisk, ogólnych tendencji rozwojowych i kierunków zmian. Ponadto wybrane zjawiska zaprezentowano w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju oraz w odniesieniu do innych województw. Część zagadnień przedstawiono także w przekroju podregionów i powiatów oraz dla miasta wojewódzkiego. Aneks opracowania stanowią tablice przeglądowe prezentujące wybrane dane o województwie opolskim w 2005 r. oraz w latach 2010–2018, a także wybrane dane według miesięcy w latach 2017–2018.
Czytaj dalej
21
maj

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Niniejsze opracowanie składa się z części analitycznej i tabelarycznej, które zawierają zestaw informacji charakteryzujących takie aspekty życia społeczno-gospodarczego regionu, jak: stan i struktura ludności, rynek pracy, wynagrodzenia, emerytury i renty, ceny, rolnictwo, produkcja sprzedana przemysłu i budownictwa, budownictwo mieszkaniowe, rynek wewnętrzny, wyniki finansowe i nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw. W tekście analitycznym, oprócz tablic i wykresów, znajdują się podstawowe wyjaśnienia metodyczne.
Czytaj dalej
21
maj

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w 2018 r.
Czytaj dalej
21
maj

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w 2018 r.
Czytaj dalej
21
maj

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w 2018 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Procesy zachodzące w gospodarce narodowej na terenie województwa, z uwzględnieniem zjawisk istotnych z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, m.in. procesy demograficzne, tendencje obserwowane na rynku pracy, w obszarze zjawisk inflacyjnych, wynagrodzeń, w podstawowych obszarach gospodarki narodowej (przemysł, budownictwo, rolnictwo, wybrane usługi), podmioty gospodarcze, wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych, nakłady. Prezentowane kategorie przedstawione w ujęciu dynamicznym (okres ostatnich 5 lat), a także w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju.
Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter