Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

17
maj

Rachunek podaży i wykorzystania wyrobów i usług w 2015 roku

Rachunek podaży i wykorzystania wyrobów i usług stanowi integralną część systemu rachunków narodowych objętych metodologią SNA/ESA.
Czytaj dalej
17
maj

Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w jednostkach administracji publicznej w 2018

W 2018 r. usługi przez Internet udostępniała większość jednostek administracji publicznej, w tym wszystkie urzędy marszałkowskie. 71,0% jednostek korzystało z dostępu do Internetu za pomocą stałego łącza w technologii DSL. Wśród korzyści wynikających z zastosowania Internetu w procesie świadczenia usług, trzy czwarte jednostek wskazywało na skrócenie czasu realizacji usług.
Czytaj dalej
17
maj

Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych I-XII 2018

W publikacji prezentowane są dane o przychodach, kosztach, wynikach, aktywach obrotowych, pasywach oraz nakładach inwestycyjnych przedsiębiorstw niefinansowych prowadzących księgi rachunkowe o liczbie pracujących 10 i więcej osób.
Czytaj dalej
17
maj

Komunikat w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w I kwartale 2019 r. w stosunku do IV kwartału 2018 r.

Ceny produkcji budowlano-montażowej w I kwartale 2019 r. w stosunku do IV kwartału 2018 r. wzrosły o 0,7 %.
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

17
maj

Turystyka w województwie kujawsko-pomorskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

W opracowaniu przedstawiono podstawowe dane dotyczące stanu oraz wykorzystania turystycznych obiektów noclegowych w województwie kujawsko-pomorskim w 2018 r. Źródłem danych jest stałe badanie statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego prowadzone z częstotliwością miesięczną (KT-1). Prezentowane dane dotyczące bazy noclegowej dotyczą turystycznych obiektów noclegowych, tj. obejmują obiekty hotelowe i pozostałe obiekty. Opracowanie zawiera dane w ujęciu rocznym oraz miesięcznym.
Czytaj dalej
17
maj
17
maj
17
maj

Turystyka w województwie warmińsko-mazurskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Turystyka w województwie warmińsko-mazurskim w 2018 r.
Czytaj dalej
17
maj

Turystyka w województwie mazowieckim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Województwo mazowieckie mimo niskiego udziału w zasobach krajowej bazy noclegowej (5,5% liczby obiektów i 7,9% miejsc noclegowych) w 2018 r. przyjęło 15,7% ogółu turystów oraz 22,4% turystów zagranicznych. W 2018 r. województwo mazowieckie odwiedziło 5337,0 tys. turystów, którym udzielono 9398,9 tys. noclegów. Mazowiecki ruch turystyczny koncentruje się w m.st. Warszawie.
Czytaj dalej
17
maj

Turystyka w m.st. Warszawie w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

M.st. Warszawa, podobnie jak w latach ubiegłych, jest liderem w kraju, wśród powiatów i miast na prawach powiatu, pod względem liczby udzielonych noclegów. W 2018 r. w turystycznych obiektach noclegowych udzielono 6,4 mln noclegów.
Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter