Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

18
maj

Zeszyt metodologiczny - Ochrona przyrody

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie informacji na temat metodologii, przebiegu i organizacji badania z obszaru ochrony przyrody i krajobrazu składającego się z trzech badań statystycznych, obejmujących trzy różne zbiorowości podmiotów i realizowanych za pomocą trzech różnych formularzy.
Czytaj dalej
18
maj

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych I-XII 2019

W publikacji prezentowane są dane o przychodach, kosztach, wynikach, aktywach obrotowych, pasywach oraz nakładach inwestycyjnych przedsiębiorstw niefinansowych prowadzących księgi rachunkowe o liczbie pracujących 10 i więcej osób.
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

18
maj

Turystyka w województwie kujawsko-pomorskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

W opracowaniu przedstawiono podstawowe dane dotyczące stanu oraz wykorzystania turystycznych obiektów noclegowych w województwie kujawsko-pomorskim w 2019 r. Źródłem danych jest stałe badanie statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego prowadzone z częstotliwością miesięczną (KT-1). Prezentowane dane dotyczące bazy noclegowej dotyczą turystycznych obiektów noclegowych, tj. obejmują obiekty hotelowe i pozostałe obiekty. Opracowanie zawiera dane w ujęciu rocznym oraz miesięcznym.
Czytaj dalej
18
maj

Turystyka w województwie kujawsko-pomorskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

W opracowaniu przedstawiono podstawowe dane dotyczące stanu oraz wykorzystania turystycznych obiektów noclegowych w województwie kujawsko-pomorskim w 2019 r. Źródłem danych jest stałe badanie statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego prowadzone z częstotliwością miesięczną (KT-1). Prezentowane dane dotyczące bazy noclegowej dotyczą turystycznych obiektów noclegowych, tj. obejmują obiekty hotelowe i pozostałe obiekty. Opracowanie zawiera dane w ujęciu rocznym oraz miesięcznym.
Czytaj dalej
18
maj
18
maj

Turystyka w województwie warmińsko-mazurskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Turystyka w województwie warmińsko-mazurskim w 2019 r.
Czytaj dalej
18
maj

Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach w województwie wielkopolskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

W 2019 r. najpowszechniej stosowanym przez przedsiębiorstwa sposobem łączenia się z Internetem było stałe łącze szerokopasmowe. Przedsiębiorstwa najczęściej korzystały ze stałych łączy o maksymalnej prędkości, określonej w umowie z operatorem na „przynajmniej 100 Mbit/s”.
Czytaj dalej
18
maj

Turystyka w województwie mazowieckim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Województwo mazowieckie mimo niskiego udziału w zasobach krajowej bazy noclegowej (5,6% liczby obiektów i 7,8% miejsc noclegowych) w 2019 r. przyjęło 15,5% ogółu turystów oraz 21,0% turystów zagranicznych. W 2019 r. województwo mazowieckie odwiedziło 5536,2 tys. turystów, którym udzielono 9709,9 tys. noclegów. Mazowiecki ruch turystyczny koncentruje się w m.st. Warszawie.
Czytaj dalej
18
maj

Turystyka w m.st. Warszawie w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

M.st. Warszawa, podobnie jak w latach ubiegłych, jest liderem wśród powiatów pod względem liczby udzielonych noclegów. W 2019 r. w turystycznych obiektach noclegowych udzielono 6,5 mln noclegów, w tym 2,6 mln turystom zagranicznym. W stosunku do 2018 r. liczba noclegów ogółem wzrosła, spadła natomiast liczba noclegów udzielonych obcokrajowcom
Czytaj dalej
18
maj

Żłobki i kluby dziecięce w województwie mazowieckim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Rok 2019 jest kolejnym, w kórym sytuacja w zakresie instytucjonalnej opieki nad dziećmi do lat 3 uległa poprawie. W stosunku do poprzedniego roku wzrosła zarówno liczba placówek, jak i oferowanych przez nie miejsc. W żłobkach i klubach dziecięcych w końcu roku przebywało o 21,6% więcej dzieci niż w 2018 roku.
Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter