Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

29
maj

Skup i ceny produktów rolnych w 2023 roku

Podstawowe informacje o wielkości skupu produktów rolnych (w zakresie ilości oraz wartości) wg grup produktów. Informacje o cenach skupu oraz cenach uzyskiwanych przez rolników na targowiskach. Dane prezentowane wg makroregionów, województw.
Czytaj dalej
29
maj

Działalność centrów kultury, domów kultury, ośrodków kultury, klubów i świetlic w 2023 roku

W końcu 2023 r. działało 3 961 centrów kultury, domów kultury, ośrodków kultury, klubów i świetlic. W ciągu roku placówki te zorganizowały 258,8 tys. imprez, w których wzięło udział 33,5 mln uczestników.
Czytaj dalej
29
maj

Wiosenna ocena stanu upraw rolnych i ogrodniczych w 2024 roku

Wstępnie szacuje się, że w bieżącym roku powierzchnia zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi jest mniejsza od ubiegłorocznej (po uwzględnieniu powierzchni zaoranej w wyniku uszkodzeń zimowych) i wynosi około 5,7 mln ha (zmniejszenie o ok. 1,6%).
Czytaj dalej
29
maj

Przewozy ładunków i pasażerów w 2023 roku

W 2023 r. w porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano wzrost liczby przewiezionych pasażerów we wszystkich rodzajach transportu, z wyjątkiem morskiego. Natomiast łączny wolumen przewiezionych ładunków oraz wykonana praca przewozowa nieznacznie zmniejszyły się.
Czytaj dalej
29
maj

Polska w liczbach 2024

Folder zawierający podstawowe informacje o sytuacji społecznej i stanie gospodarki Polski w 2023 r. i w latach poprzednich.
Czytaj dalej
29
maj

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2024 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w maju 2024 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 2,5% (wskaźnik cen 102,5), a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,1% (wskaźnik cen 100,1).
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

29
maj

Statystyka Białegostoku. Kwiecień 2024 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie m. Białegostoku m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, przemysłu, budownictwa i handlu.
Czytaj dalej
29
maj

Biuletyn statystyczny województwa pomorskiego - 1 kwartał 2024 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Publikacja zawiera podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa pomorskiego m.in. z zakresu ludności, rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu, turystyki, podmiotów gospodarki narodowej, bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
29
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w kwietniu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa pomorskiego m.in. z zakresu rynku pracy, podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i form własności, sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
29
maj

Turystyka w województwie pomorskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

W opracowaniu prezentowane są wyniki stałego badania Głównego Urzędu Statystycznego prowadzonego z częstotliwością miesięczną na formularzu o symbolu KT-1 (Sprawozdanie o wykorzystaniu turystycznego obiektu noclegowego) w województwie pomorskim w 2023 r.
Czytaj dalej
29
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w kwietniu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa śląskiego m.in. z zakresu: rynku pracy, podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, mieszkań, handlu, cen. Całość poprzedzają zestawione podstawowe tendencje. Uzupełnienie stanowi graficzna postać prezentacji w postaci map i wykresów.
Czytaj dalej
29
maj

Biuletyn statystyczny województwa świętokrzyskiego - 1 kwartał 2024

Urząd Statystyczny w Kielcach

Podstawowe statystyczne informacje wynikowe charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa, m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw i inwestycji, rolnictwa, przemysłu, budownictwa i handlu.
Czytaj dalej
29
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego - kwiecień 2024

Urząd Statystyczny w Kielcach

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego dotyczące m.in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów.
Czytaj dalej
29
maj
29
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (kwiecień 2024 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

Opracowanie sygnalne prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa łódzkiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego w kwietniu 2024 r.
Czytaj dalej
29
maj

Turystyka w województwie łódzkim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Informacja sygnalna prezentuje dane dotyczące turystyki w województwie łódzkim w 2023 r.
Czytaj dalej
29
maj

Biuletyn Statystyczny Województwa Łódzkiego - pierwszy kwartał 2024 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Publikacja zawiera podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa łódzkiego m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa, przemysłu, budownictwa i handlu.
Czytaj dalej
29
maj

Informator Urzędu Statystycznego w Łodzi

Urząd Statystyczny w Łodzi

Informator Urzędu Statystycznego w Łodzi
Czytaj dalej
29
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w kwietniu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w kwietniu 2024 r.
Czytaj dalej
29
maj

Biuletyn statystyczny województwa warmińsko-mazurskiego - 1 kwartał 2024 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Biuletyn statystyczny województwa warmińsko-mazurskiego - 1 kwartał 2024 r.
Czytaj dalej
29
maj

Turystyka w województwie opolskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie przedstawia wyniki badania o wykorzystaniu obiektów noclegowych turystyki w województwie opolskim w 2023 r., w porównaniu z 2022 r. Badaniem objęte były turystyczne obiekty noclegowe posiadające 10 i więcej miejsc noclegowych.
Czytaj dalej
29
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - kwiecień 2024

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa opolskiego.
Czytaj dalej
29
maj

Statystyka Opola - kwiecień 2024

Urząd Statystyczny w Opolu

Statystyka Opola
Czytaj dalej
29
maj

Biuletyn statystyczny województwa opolskiego – 1 kwartał 2024

Urząd Statystyczny w Opolu

Publikacja zawiera podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa opolskiego m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, podmiotów gospodarki narodowej, cen, finansów, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu i bezpieczeństwa publicznego. Zamieszczone dane prezentowane są w okresach miesięcznych, kwartalnych, rocznych i w okresach narastających.
Czytaj dalej
29
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - kwiecień 2024 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych wykresów i kartogramów.
Czytaj dalej
29
maj

Biuletyn statystyczny województwa wielkopolskiego - 1 kwartał 2024

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa, m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów, rolnictwa, przemysłu, budownictwa i handlu.
Czytaj dalej
29
maj
29
maj

Biuletyn Statystyczny Województwa Podkarpackiego 1 kwartał 2024 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa, przemysłu, budownictwa i handlu
Czytaj dalej
29
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego w kwietniu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów.
Czytaj dalej
29
maj

Stan i ruch naturalny ludności w województwie zachodniopomorskim w 2023 r. - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Według stanu w dniu 31 grudnia 2023 r. liczba ludności województwa zachodniopomorskiego wyniosła 1631,8 tys. osób, co stanowiło 4,3% ogółu ludności Polski i lokowało województwo na 11. miejscu w kraju. Najwięcej osób zamieszkiwało podregion szczeciński (30,8% ogółu populacji). W województwie zachodniopomorskim, podobnie jak w kraju, postępuje proces starzenia się społeczeństwa.
Czytaj dalej
29
maj

Turystyka w województwie zachodniopomorskim w 2023 r. - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

W końcu lipca 2023 r. obiekty noclegowe województwa zachodniopomorskiego oferujące zakwaterowanie dla turystów stanowiły 14,5% krajowej bazy noclegowej, a miejsca noclegowe – 18,5% (przed rokiem 14,3% i 18,4%). W porównaniu ze stanem sprzed roku zwiększyła się liczba obiektów oraz miejsc noclegowych. W ciągu roku więcej osób skorzystało z turystycznych obiektów noclegowych i udzielono więcej noclegów.
Czytaj dalej
29
maj

Biuletyn statystyczny województwa zachodniopomorskiego - 1 kwartał 2024

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa, przemysłu, budownictwa i handlu i gospodarki morskiej.Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje i działy PKD 2007, wybrane wyroby wg PKWiU, grupy COICOP.
Czytaj dalej
29
maj

Statystyka Szczecina - kwiecień 2024 - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Od stycznia 2023 r. Statystyka Szczecina prezentowana jest w formie interaktywnej. Nowa odsłona informacji zapewnia znany do tej pory układ obszarów tematycznych, umożliwia pobieranie raportów w formie PDF, tablic w formacie Excel, a także otwiera nowe możliwości polegające na dostosowywaniu zakresu tekstu do potrzeb użytkowników
Czytaj dalej
29
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego - kwiecień 2024 - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Publikacja ukazuje się z miesięczną częstotliwością i zapewnia dostęp do najbardziej aktualnych informacji statystycznych dotyczących procesów zachodzących na terenie województwa zachodniopomorskiego z zakresu m. in. rynku pracy, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu, cen oraz działalności portów morskich. Zawarty w opracowaniu syntetyczny komentarz analityczny oraz graficzna forma prezentacji danych ułatwiają właściwą interpretację opisywanych zjawisk. Dla pełniejszego zobrazowania przedstawianych zagadnień wybrane dane prezentowane są według sekcji PKD, sektorów i form własności, powiatów oraz w odniesieniu do wartości ogólnopolskich.
Czytaj dalej
29
maj

Stan i ruch naturalny ludności w województwie mazowieckim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W województwie mazowieckim w 2023 r. odnotowano spadek liczby ludności. Jednym z czynników wpływających na stan ludności jest przyrost naturalny, który w 2023 r. był ujemny —zarejestrowano o 13,0 tys. więcej zgonów niż urodzeń żywych. Drugim czynnikiem jest saldo migracji stałej, które w 2023 r. było dodatnie i wyniosło 12,8 tys., co jednak nie zrekompensowało ubytku ludności.
Czytaj dalej
29
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Kwiecień 2024 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące w województwie mazowieckim m.in. z zakresu rynku pracy, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci map i kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i wybranych sekcji oraz powiatów.
Czytaj dalej
29
maj

Turystyka w województwie mazowieckim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W 2023 r. z turystycznych obiektów noclegowych w województwie mazowieckim skorzystało 6264,9 tys. turystów, którym udzielono 10402,0 tys. noclegów. W porównaniu z 2022 r. było to odpowiednio o 6,3% i 1,1% więcej. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych wyniósł 44,7% i w ciągu roku zmniejszył się o 1,0 p. proc.
Czytaj dalej
29
maj

Statystyka Warszawy. Kwiecień 2024 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie m.st. Warszawy m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, przemysłu i budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się atrakcyjną formą graficzną w postaci kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według wybranych sekcji w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
29
maj

Turystyka w m.st. Warszawie w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W 2023 r. z turystycznych obiektów noclegowych w Warszawie skorzystało 4598,7 tys. turystów, którym udzielono 7461,3 tys. noclegów. W porównaniu z 2022 r. było to odpowiednio o 7,7% i 2,5% więcej. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych wyniósł 52,6% i w ciągu roku zmniejszył się o 1,3 p. proc.
Czytaj dalej
29
maj

Biuletyn Statystyczny Województwa Mazowieckiego. 1 kwartał 2024 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Publikacja zawiera podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa mazowieckiego, m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, podmiotów gospodarki narodowej, cen, finansów, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu i bezpieczeństwa publicznego na poziomie województwa, podregionów, powiatów oraz w podziale na sekcje i działy PKD. Zamieszczone dane prezentowane są w okresach miesięcznych, kwartalnych, rocznych i w okresach narastających. Informacje statystyczne uzupełnione są podstawowymi danymi dla całego kraju i poszczególnych województw oraz wybranymi wskaźnikami ogólnopolskimi.
Czytaj dalej
29
maj

Turystyka w województwie lubuskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
29
maj
29
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w kwietniu 2024 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego.
Czytaj dalej
29
maj

Statystyka Wrocławia. Kwiecień 2024

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Czytaj dalej
29
maj

Biuletyn statystyczny województwa dolnośląskiego w 1 kwartale 2024 r

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

sach miesięcznych, kwartalnych, rocznych i w okresach narastających. Informacje statystyczne uzupełnione są podstawowymi danymi dla całego kraju i poszczególnych województw oraz wybranymi wskaźnikami ogólnopolskimi.
Czytaj dalej
29
maj

Sytuacja społeczno-gospodarcza Wrocławia w pierwszym kwartale 2024 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacja zawiera dane dotyczące Wrocławia ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk, takich jak: sytuacja na rynku pracy, warunki życia ludności, działalność gospodarcza, finanse przedsiębiorstw oraz bezpieczeństwo publiczne. Publikacja prezentuje ponadto dane dla Wrocławia w ujęciu umożliwiającym ich porównanie z danymi dla województwa oraz w odniesieniu do wybranych miast Polski.
Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter