Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

3
kwi

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w 2022 roku

3
kwi

Wstępna informacja o relacji deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB w 2022 roku

4
kwi

Wyniki finansowe banków w 2022 roku

4
kwi

Wskaźniki cen lokali mieszkalnych w 4 kwartale 2022 roku

4
kwi

Obwieszczenie w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w czwartym kwartale 2022 r. z podziałem na województwa

6
kwi

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 2022 r.

11
kwi

Wypadki przy pracy w 2022 roku - dane wstępne

11
kwi

Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - marzec 2023

12
kwi

Sytuacja społeczno-gospodarcza województw Nr 4/2022

14
kwi

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-luty 2023 roku

14
kwi

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2023 roku

14
kwi

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w pierwszym kwartale 2023 roku

14
kwi

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w pierwszym kwartale 2023 r.

14
kwi

Komunikat w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2023 r. w stosunku do marca 2017 r.

14
kwi

Komunikat w sprawie wyniku nominalnego sektora instytucji rządowych i samorządowych za lata 2019–2022

14
kwi

Komunikat w sprawie łącznej dynamiki wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych za lata 2017-2022

14
kwi

Komunikat w sprawie wskaźnika średniookresowej dynamiki wartości produktu krajowego brutto w cenach bieżących

20
kwi

Koniunktura konsumencka - kwiecień 2023 roku

20
kwi

Informacja Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie zaktualizowanego szacunku PKB według kwartałów za lata 2021-2022

20
kwi

Indeks kosztów zatrudnienia w kwartałach 2022 r.

21
kwi

Komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2022 roku (za lata 2019-2022)

21
kwi

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - kwiecień 2023 roku

21
kwi

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2023 roku

21
kwi

Ceny produktów rolnych w marcu 2023 roku

21
kwi

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (luty 2023 r.)

21
kwi

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2023 roku

21
kwi

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w marcu 2023 roku

21
kwi

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku w pierwszym kwartale 2023 roku

21
kwi

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w pierwszym kwartale 2023 roku

24
kwi

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-marzec 2023 roku

24
kwi

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w marcu 2023 roku

24
kwi

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w marcu 2023 roku

24
kwi

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w marcu 2023 roku

24
kwi

Dynamika sprzedaży detalicznej w marcu 2023 roku

24
kwi

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w marcu 2023 roku

25
kwi

Działalność galerii sztuki w 2022 roku

25
kwi

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2023 (kwiecień 2023)

26
kwi

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w pierwszym kwartale 2023 r.

26
kwi

Biuletyn Statystyczny Nr 3/2023

26
kwi

Satelitarny rachunek kultury w 2018 r.

26
kwi

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w marcu 2023 roku

26
kwi

Nakłady i wyniki przemysłu - 1-4 kwartał 2022 roku

27
kwi

Wstępna ocena przezimowania upraw w 2023 roku

27
kwi

Gospodarka morska w Polsce w 2022 roku

27
kwi

Działalność teatrów i instytucji muzycznych w 2022 roku

27
kwi

Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne w 2022 roku

27
kwi

Osoby powyżej 50. roku życia na rynku pracy w 2021 roku

27
kwi

Raport dotyczący jakości wyników NSP 2021

27
kwi

Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2022 roku

27
kwi

Aktywność ekonomiczna ludności Polski - 4 kwartał 2022 roku

27
kwi

Działalność przedsiębiorstw posiadających jednostki zagraniczne w 2021 roku

27
kwi

Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych w 2022 roku

28
kwi

Infografika - Wypadki przy pracy 2022

28
kwi

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2023 roku

28
kwi

Ludność. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 31 grudnia

Publikacje urzędów statystycznych

3
kwi

Biuletyn Statystyczny Rzeszowa 4 kwartał 2022 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

3
kwi

Biuletyn statystyczny Szczecina 04 kwartał 2022

Urząd Statystyczny w Szczecinie

4
kwi

Wybrane dane o powiatach województwa małopolskiego - luty 2023 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

7
kwi

Ceny - koszyk wielkanocny - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

11
kwi

Informator Urzędu Statystycznego w Katowicach 2023

Urząd Statystyczny w Katowicach

13
kwi

Województwo podlaskie w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

21
kwi

Światowy Dzień Ziemi - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

25
kwi

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych w województwie małopolskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

27
kwi

Popyt na pracę w województwie podlaskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

27
kwi

Popyt na pracę w województwie śląskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

27
kwi

Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach w województwie śląskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

27
kwi

Popyt na pracę w województwie świętokrzyskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

27
kwi

Popyt na pracę w województwie łódzkim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

27
kwi

Popyt na pracę w województwie opolskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

27
kwi

Popyt na pracę w województwie wielkopolskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

27
kwi

Popyt na pracę w województwie mazowieckim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

27
kwi

Popyt na pracę w województwie lubuskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

27
kwi

Popyt na pracę w województwie dolnośląskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

28
kwi

Koniunktura gospodarcza w województwie podlaskim w kwietniu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

28
kwi

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego 2023

Urząd Statystyczny w Białymstoku

28
kwi

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – kwiecień 2023 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

28
kwi

Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach w województwie pomorskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

28
kwi

Popyt na pracę w województwie pomorskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

28
kwi

Koniunktura gospodarcza w kwietniu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

28
kwi

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim - kwiecień 2023 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

28
kwi

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie ŚWIĘTOKRZYSKIM – Kwiecień 2023 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

28
kwi

Koniunktura gospodarcza w kwietniu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

28
kwi

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w kwietniu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

28
kwi

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim – kwiecień 2023 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

28
kwi

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego 2023

Urząd Statystyczny w Opolu

28
kwi

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w kwietniu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

28
kwi

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego 2023

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

28
kwi

Koniunktura gospodarcza w województwie podkarpackim. Kwiecień 2023 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

28
kwi

Koniunktura gospodarcza w województwie zachodniopomorskim w kwietniu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

28
kwi

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego 2023

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
kwi

Koniunktura gospodarcza w województwie lubuskim w kwietniu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
kwi

Gorzów Wielkopolski i Zielona Góra - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
kwi

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w marcu 2023 - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
kwi

Koniunktura gospodarcza w województwie lubuskim w kwietniu 2023 r. - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
kwi

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego 2023

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

28
kwi

Statystyka Wrocławia. Marzec 2023 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

28
kwi

Koniunktura gospodarcza w kwietniu 2023 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter