Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Komunikaty prasowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Komentarz GUS do doniesień medialnych nt. statystyki pustostanów i mieszkań niezamieszkanych

10.04.2024
W nawiązaniu do doniesień medialnych w temacie pustostanów, Główny Urząd Statystyczny uprzejmie informuje, że nigdy nie podważał informacji opracowanych w ramach NSP2021 na temat mieszkań niezamieszkanych.
Czytaj dalej

Komentarz GUS w odniesieniu do wpisów na temat liczenia spożycia jaj

03.04.2024
W odniesieniu do wpisów kwestionujących dane GUS i sposób liczenia spożycia jaj, informujemy, że statystyka drobiu prowadzona jest w GUS na podstawie:
Czytaj dalej

Komentarz GUS w odpowiedzi na stwierdzenia, że "Dane GUS nie odzwierciedlają faktycznej populacji wilków"

23.02.2024
Główny Urząd Statystyczny informuje, że źródłem danych publikowanych przez GUS są szacunki dokonywane przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska (GDOŚ).
Czytaj dalej

Komentarz GUS jako odpowiedź na określenia zawarte w artykule "Są duże obawy o rzetelność statystyki publicznej za ten rok", Dziennik Gazeta Prawna, 21.02.2024 r.

23.02.2024
W odpowiedzi na przedstawione konsekwencje zmian prawnych wdrożonych z dniem 1 stycznia 2024 r., w tym związanych z realizacją badań statystycznych z zakresu ruchu naturalnego, należy podkreślić, że gromadzone przez statystykę publiczną informacje o urodzeniach i zgonach oparte są o informacje rejestrowane w źródłach admiracyjnych, tj. zewnętrznych wobec systemu statystyki publicznej, zarządzanych przez inne instytucje publiczne.
Czytaj dalej

Komentarz GUS do tez stawianych w serii postów „Statystyka publiczna w Polsce to tragedia” opublikowanych przez Radosława Ditricha na portalu X, 16.02.2024 r. oraz na portalu forsal.pl, 21.02.2024 r.

21.02.2024
W odniesieniu do serii postów „Statystyka publiczna w Polsce to tragedia” opublikowanych przez p. Radosława Ditricha na portalu X (https://twitter.com/AwDitrich/status/1758121991813431323, 16.02.2024 r.), czujemy się w obowiązku odnieść do poruszonych w nich kwestii związanych z działalnością GUS. W naszym odczuciu, przedstawiona przez p. Ditricha diagnoza stanu polskiej statystyki publicznej jest nieprawdziwa i krzywdząca dla naszej instytucji i jej pracowników.
Czytaj dalej

Komentarz GUS do felietonu „Układ (prawie) domknięty” autorstwa Pawła Wojciechowskiego, z 6.10.2023 r., wyd. Rzeczpospolita

13.10.2023
W odniesieniu do felietonu autorstwa red. Pawła Wojciechowskiego pt. „Układ (prawie) domknięty”, który ukazał się 6 października 2023 r. w Rzeczpospolitej (dostęp online: https://www.rp.pl/opinie-ekonomiczne/art39225531-pawel-wojciechowski-uklad-prawie-domkniety), publikujemy komentarz i wyjaśnienie Dyrektor Departamentu Handlu i Usług GUS, p. Ewy Adach-Stankiewicz do tez przedstawionych przez autora, w których błędnie interpretowane są działania Głównego Urzędu Statystycznego, dotyczące opracowania wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, powszechnie uznawanego za miarę inflacji: Cytat autora artykułu: „Pierwsza z tych „promocji” to wsteczne obniżenie rachunków za energię elektryczną dla gospodarstw domowych. Choć ma ona charakter 12-proc. upustu, który będzie z klientami rozliczany po zakończeniu roku kalendarzowego, to GUS w bezprecedensowy sposób uwzględnił ją w danych za wrzesień”
Czytaj dalej

Oświadczenie GUS w związku z informacjami pojawiającymi się w przestrzeni publicznej nt. wyliczeń wskaźnika zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych (pot. inflacja)

05.10.2023
W nawiązaniu do komentarzy na temat publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny danych dotyczących wskaźnika zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych uznawanego potocznie za miarę inflacji informujemy, że przygotowywane w cyklach miesięcznych dane w tym zakresie, bazują na obserwacji faktycznych obserwowanych cen rynkowych. W badaniu uwzględniane są więc wszystkie czynniki, które wpływają na wysokość cen lub opłat tj. ogólnodostępne promocje i bonifikaty, stawki podatków (w tym VAT), jak również regulacje cen wynikające z aktów prawnych czy też instrumentów regulacyjnych wprowadzanych bezpośrednio przez podmioty realizujące sprzedaż danego asortymentu.
Czytaj dalej

Oświadczenie GUS w sprawie raportu „Czy wiemy, ilu nas jest? O potrzebie reformy sposobu pomiaru liczebności i struktury populacji” opublikowanego 22.06.2023 przez Fundację im. S. Batorego i Unię Metropolii Polskich

18.07.2023
Poruszony w raporcie Fundacji im. S. Batorego i Unii Metropolii Polskich oraz w innych wypowiedziach ekspertów i badaczy reprezentujących ośrodki naukowo-badawcze problem dotyczy przyjęcia jako oficjalną jednej z dwóch definicji ludności, tj. definicji krajowej versus definicji ludności rezydującej. Podstawową różnicą między tymi dwiema kategoriami jest uwzględnienie czasu pobytu lub nieobecności na terenie RP, trwającego co najmniej 12 miesięcy. Należy wskazać, że Główny Urząd Statystyczny jest zobligowany do prowadzenia bilansu (szacunku) ludności według obu definicji, co wynika z obowiązujących aktów prawnych. W odniesieniu do ludności według definicji krajowej są to m.in. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.), Ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52 poz. 420, z późn. zm), Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.). Z kolei w odniesieniu do rezydentów: Rozporządzenie PE i Rady (UE) nr 1260/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie statystyk europejskich w dziedzinie demografii.
Czytaj dalej

Komentarz do artykułu "Oto prawda o wynagrodzeniach Polaków. Wcale nie jest tak dobrze, jak podaje GUS”

31.08.2022
W nawiązaniu artykułu Oto prawda o wynagrodzeniach Polaków. Wcale nie jest tak dobrze, jak podaje GUS autorstwa p. Kamila Rakosza dotyczącego przeciętnych wynagrodzeń w lipcu 2022, który ukazał się na stronie internetowej InnPoland (źródło:https://innpoland.pl/183278,przecietne-wynagrodzenia-w-polsce-sa-nizsze-niz-twierdzi-gus), Główny Urząd Statystyczny informuje, że metodologia obliczania przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto nie zmieniła się od lat i jest spójna zarówno w sektorze przedsiębiorstw, jak i gospodarce narodowej.
Czytaj dalej

Komentarz do artykułu " Rząd pracuje nad nowym podatkiem. Eksperci: to wstęp do katastru"

24.05.2022
W odniesieniu do treści artykułu Rząd pracuje nad nowym podatkiem. Eksperci: to wstęp do katastru; dotyczącego zakresu i sposobu wykorzystania informacji zebranych w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, Główny Urząd Statystyczny wyjaśnia, że w ramach realizowanych wywiadów spisowych respondenci nie podawali żadnych informacji na temat posiadanego majątku, w tym nieruchomości.
Czytaj dalej

Wyjaśnienie rzecznika prasowego prezesa GUS w związku z artykułem „Co z wynikami spisu powszechnego?…” opublikowanym 10.04.22 r na portalu Gazeta.pl

15.04.2022
Informuję, że zaplanowane na kwiecień br. wyniki wstępne Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 będą opublikowane zgodnie z przewidywanym pierwotnie terminem. Zmianie uległa jedynie data publikacji raportu omawiającego wstępne wyniki NSP 2021.
Czytaj dalej

Informacja rzecznika na temat Szybkiego szacunku - Wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych

07.02.2022
Analogicznie jak w poprzednich latach informacje na temat cen konsumpcyjnych upowszechniane są w dwóch terminach. Najpierw udostępniane są informacja w formie tzw. szybkiego szacunku cen konsumpcyjnych. Informacja ta ukazuje się zwykle w końcu miesiąca i zawiera wskaźniki za bieżący miesiąc. Dane ostateczne publikowane są natomiast w połowie miesiąca tj. ok 15 dnia kalendarzowego.
Czytaj dalej

Oświadczenie rzecznika prasowego Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ws. logowania do formularza spisowego przy użyciu numeru PESEL

05.04.2021
W odpowiedzi na podnoszone w przestrzeni publicznej informacje o możliwości nieuprawnionego posługiwania się danymi i logowania się do formularza spisowego, w pierwszej kolejności zwracam uwagę, że czynność ta jest złamaniem obowiązujących przepisów prawa.
Czytaj dalej

Oświadczenie rzecznika prasowego Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ws. przyznawania nagród spisowych

23.12.2020
W związku z licznymi informacjami na temat decyzji Głównego Urzędu Statystycznego o nieprzyznaniu nagród dla gminnych i wojewódzkich komisarzy spisowych związanych z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego 2020 r. wyjaśniam…
Czytaj dalej

Wyjaśnienia GUS do nierzetelnych informacji nt. Powszechnego Spisu Rolnego 2020

30.07.2020
W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi Powszechnego Spisu Rolnego 2020 informujemy…
Czytaj dalej

Wyjaśnienia GUS do nierzetelnych informacji nt. Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

30.07.2020
W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi in formacjami dotyczącymi Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 informujemy…
Czytaj dalej

Komentarz GUS do nierzetelnych informacji na temat Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności

09.06.2020
W ostatnich tygodniach w przestrzeni publicznej pojawiło się wiele nierzetelnych, czy wręcz nieprawdziwych informacji i stwierdzeń, dotyczących Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), realizowanego przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie to, w powszechnym odbiorze, jest źródłem wielu podstawowych informacji na temat bieżącej sytuacji na rynku pracy, w tym również z zakresu bezrobocia...
Czytaj dalej

Aktualizacja założeń obliczeń wskaźników cen konsumpcyjnych w 2020 r.

26.02.2020
Jednym z kluczowych kryteriów jakości badania cen konsumpcyjnych jest zachowanie reprezentatywności próby, czyli dostosowanie badania do zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych. Konieczne jest stałe uwzględnianie wielu czynników, które warunkują kształt próby stosowanej w badaniu ...
Czytaj dalej

Wyjaśnienia dotyczące sposobu opracowywania danych o stanie ludności Polski

18.10.2019
W związku z pojawiającymi się w mediach doniesieniami dotyczącymi sposobu liczenia stanu ludności, uprzejmie wyjaśniamy ...
Czytaj dalej

Lista reprezentantów w badaniu cen towarów i usług konsumpcyjnych

08.10.2019
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI opracowywany jest m.in. w oparciu o zmiany cen poszczególnych towarów i usług. W związku z tym, co roku przygotowywana jest tzw. lista reprezentantów, która zawiera niezbędne informacje wykorzystywane przez ankieterów do identyfikacji towarów i usług wytypowanych do badania w roku sprawozdawczym oraz do pozyskania informacji o cenach z innych źródeł. Lista reprezentantów poza nazwą towaru lub usługi, dla którego notowane są ceny w okresach miesięcznych, zawiera specyfikację podstawowych cech jakościowych, jak np. gramaturę, wymagany skład surowcowy, markę, typ, model czy producenta danego towaru.
Czytaj dalej

Zmiany na liście reprezentantów w badaniu cen konsumpcyjnych

21.08.2019
W ramach prowadzonego przez GUS badania cen konsumpcyjnych co roku weryfikowana jest lista reprezentantów stosownie do zmieniającego się modelu konsumpcji oraz zmian zachodzących na rynku.
Czytaj dalej

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (pot. inflacja)

19.08.2019
Obliczanie inflacji ma na celu pomiar zmian cen towarów i usług (CPI – Consumer Price Index) przeznaczanych na cele konsumpcyjne przez tzw. przeciętne gospodarstwo domowe.
Czytaj dalej

Wyjaśnienie związane z porównywaniem statystyk wymiany towarowej krajów partnerskich

29.03.2019
W związku z niejasnościami związanymi z porównywaniem statystyk wymiany towarowej krajów partnerskich publikujemy wyjaśnienia Departamentu Handlu i Usług
Czytaj dalej
Do góry

Newsletter