Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Komunikaty prasowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Komentarz do artykułu "Oto prawda o wynagrodzeniach Polaków. Wcale nie jest tak dobrze, jak podaje GUS”

31.08.2022
W nawiązaniu artykułu Oto prawda o wynagrodzeniach Polaków. Wcale nie jest tak dobrze, jak podaje GUS autorstwa p. Kamila Rakosza dotyczącego przeciętnych wynagrodzeń w lipcu 2022, który ukazał się na stronie internetowej InnPoland (źródło:https://innpoland.pl/183278,przecietne-wynagrodzenia-w-polsce-sa-nizsze-niz-twierdzi-gus), Główny Urząd Statystyczny informuje, że metodologia obliczania przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto nie zmieniła się od lat i jest spójna zarówno w sektorze przedsiębiorstw, jak i gospodarce narodowej.
Czytaj dalej

Komentarz do artykułu " Rząd pracuje nad nowym podatkiem. Eksperci: to wstęp do katastru"

24.05.2022
W odniesieniu do treści artykułu Rząd pracuje nad nowym podatkiem. Eksperci: to wstęp do katastru; dotyczącego zakresu i sposobu wykorzystania informacji zebranych w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, Główny Urząd Statystyczny wyjaśnia, że w ramach realizowanych wywiadów spisowych respondenci nie podawali żadnych informacji na temat posiadanego majątku, w tym nieruchomości.
Czytaj dalej

Wyjaśnienie rzecznika prasowego prezesa GUS w związku z artykułem „Co z wynikami spisu powszechnego?…” opublikowanym 10.04.22 r na portalu Gazeta.pl

15.04.2022
Informuję, że zaplanowane na kwiecień br. wyniki wstępne Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 będą opublikowane zgodnie z przewidywanym pierwotnie terminem. Zmianie uległa jedynie data publikacji raportu omawiającego wstępne wyniki NSP 2021.
Czytaj dalej

Informacja rzecznika na temat Szybkiego szacunku - Wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych

07.02.2022
Analogicznie jak w poprzednich latach informacje na temat cen konsumpcyjnych upowszechniane są w dwóch terminach. Najpierw udostępniane są informacja w formie tzw. szybkiego szacunku cen konsumpcyjnych. Informacja ta ukazuje się zwykle w końcu miesiąca i zawiera wskaźniki za bieżący miesiąc. Dane ostateczne publikowane są natomiast w połowie miesiąca tj. ok 15 dnia kalendarzowego.
Czytaj dalej

Oświadczenie rzecznika prasowego Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ws. logowania do formularza spisowego przy użyciu numeru PESEL

05.04.2021
W odpowiedzi na podnoszone w przestrzeni publicznej informacje o możliwości nieuprawnionego posługiwania się danymi i logowania się do formularza spisowego, w pierwszej kolejności zwracam uwagę, że czynność ta jest złamaniem obowiązujących przepisów prawa.
Czytaj dalej

Oświadczenie rzecznika prasowego Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ws. przyznawania nagród spisowych

23.12.2020
W związku z licznymi informacjami na temat decyzji Głównego Urzędu Statystycznego o nieprzyznaniu nagród dla gminnych i wojewódzkich komisarzy spisowych związanych z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego 2020 r. wyjaśniam…
Czytaj dalej

Wyjaśnienia GUS do nierzetelnych informacji nt. Powszechnego Spisu Rolnego 2020

30.07.2020
W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi Powszechnego Spisu Rolnego 2020 informujemy…
Czytaj dalej

Wyjaśnienia GUS do nierzetelnych informacji nt. Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

30.07.2020
W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi in formacjami dotyczącymi Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 informujemy…
Czytaj dalej

Komentarz GUS do nierzetelnych informacji na temat Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności

09.06.2020
W ostatnich tygodniach w przestrzeni publicznej pojawiło się wiele nierzetelnych, czy wręcz nieprawdziwych informacji i stwierdzeń, dotyczących Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), realizowanego przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie to, w powszechnym odbiorze, jest źródłem wielu podstawowych informacji na temat bieżącej sytuacji na rynku pracy, w tym również z zakresu bezrobocia...
Czytaj dalej

Aktualizacja założeń obliczeń wskaźników cen konsumpcyjnych w 2020 r.

26.02.2020
Jednym z kluczowych kryteriów jakości badania cen konsumpcyjnych jest zachowanie reprezentatywności próby, czyli dostosowanie badania do zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych. Konieczne jest stałe uwzględnianie wielu czynników, które warunkują kształt próby stosowanej w badaniu ...
Czytaj dalej

Wyjaśnienia dotyczące sposobu opracowywania danych o stanie ludności Polski

18.10.2019
W związku z pojawiającymi się w mediach doniesieniami dotyczącymi sposobu liczenia stanu ludności, uprzejmie wyjaśniamy ...
Czytaj dalej

Lista reprezentantów w badaniu cen towarów i usług konsumpcyjnych

08.10.2019
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI opracowywany jest m.in. w oparciu o zmiany cen poszczególnych towarów i usług. W związku z tym, co roku przygotowywana jest tzw. lista reprezentantów, która zawiera niezbędne informacje wykorzystywane przez ankieterów do identyfikacji towarów i usług wytypowanych do badania w roku sprawozdawczym oraz do pozyskania informacji o cenach z innych źródeł. Lista reprezentantów poza nazwą towaru lub usługi, dla którego notowane są ceny w okresach miesięcznych, zawiera specyfikację podstawowych cech jakościowych, jak np. gramaturę, wymagany skład surowcowy, markę, typ, model czy producenta danego towaru.
Czytaj dalej

Zmiany na liście reprezentantów w badaniu cen konsumpcyjnych

21.08.2019
W ramach prowadzonego przez GUS badania cen konsumpcyjnych co roku weryfikowana jest lista reprezentantów stosownie do zmieniającego się modelu konsumpcji oraz zmian zachodzących na rynku.
Czytaj dalej

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (pot. inflacja)

19.08.2019
Obliczanie inflacji ma na celu pomiar zmian cen towarów i usług (CPI – Consumer Price Index) przeznaczanych na cele konsumpcyjne przez tzw. przeciętne gospodarstwo domowe.
Czytaj dalej

Wyjaśnienie związane z porównywaniem statystyk wymiany towarowej krajów partnerskich

29.03.2019
W związku z niejasnościami związanymi z porównywaniem statystyk wymiany towarowej krajów partnerskich publikujemy wyjaśnienia Departamentu Handlu i Usług
Czytaj dalej
Do góry

Newsletter