Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Notatka informacyjna Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014-2050

28.11.2014
W okresie ostatniego ćwierćwiecza obserwujemy w Polsce spowolnienie rozwoju demograficznego oraz znaczące zmiany w strukturze wieku jej mieszkańców.
Czytaj dalej

Publikacja Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2013

28.11.2014
Informacja o wykonaniu budżetów różnych szczebli jednostek samorządu terytorialnego, ogólne zasady gospodarki budżetowej samorządów lokalnych, w tym zmiany systemowe i legislacyjne; procesy przedstawione w wieloletnim ujęciu.
Czytaj dalej

Tablica Bezrobotni oraz stopa bezrobocia wg województw, podregionów i powiatów - stan w końcu października 2014 r.

28.11.2014
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów. Stan w końcu października 2014 r.
Czytaj dalej

Publikacja Kapitał ludzki w Polsce w 2012 r.

28.11.2014
Publikacja Kapitał ludzki w Polsce w 2012 r. prezentuje wskaźniki pozwalające na prowadzenie badań i analiz w następujących obszarach: demografia, zdrowie, edukacja, rynek pracy, kultura, nauka, technologia i innowacje oraz ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju kapitału ludzkiego. Dane prezentowane w publikacji pochodzą ze zbiorów statystyki publicznej oraz źródeł pozastatystycznych.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Kwartalna informacja o rynku pracy w III kwartale 2014 r.

28.11.2014
Kwartalna informacja o rynku pracy prezentuje wstępne dane dotyczące pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo uzyskane z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności w III kwartale 2014 r. w porównaniu z wynikami badań przeprowadzonych w II kwartale 2014 r. oraz z III kwartałem 2012 i 2013 r.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej w 2013 r.

28.11.2014
Obszary o największej częstości korzystania ze świadczeń pomocy społecznej występują we wschodniej i północnej Polsce. Najwyższe wskaźniki udziału beneficjentów pomocy społecznej w liczbie mieszkańców miały w 2013 r. województwa: warmińsko-mazurskie – 14,0%, kujawsko-pomorskie – 11,5%, podkarpackie – 11,3% i świętokrzyskie – 11,1%.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w III kwartale 2014 r.

28.11.2014
W III kwartale 2014 r. produkt krajowy brutto (PKB) wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 0,9% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 3,4%. PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 3,3% w porównaniu z III kwartałem 2013 r. W stosunku do opublikowanego w dniu 14 listopada 2014 r. szybkiego szacunku produktu krajowego brutto dla III kwartału tego roku, rezentowany obecnie szacunek PKB nie zmienił się. PKB wyrównany sezonowo; ceny stałe przy roku odniesienia 2010
Czytaj dalej

Publikacja Energia ze źródeł odnawialnych w 2013 r.

28.11.2014
Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w gospodarce polskiej. Bilanse nośników energii ze źródeł odnawialnych w 2013 r. i w latach poprzednich.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Beneficjenci świadczeń rodzinnych w 2013 r.

28.11.2014
Beneficjenci świadczeń rodzinnych w ciągu 2013 r. otrzymali świadczenia na łączną kwotę blisko 7,5 mld zł, o 3,9% niższą niż w roku poprzednim. W tym samym okresie liczba beneficjentów korzystających ze świadczeń rodzinnych zmniejszyła się o 5,8%.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Miesięczna informacja o bezrobociu rejestrowanym w Polsce w październiku 2014 roku

28.11.2014
W październiku 2014 r. odnotowano spadek liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia, zarówno w ujęciu rocznym, jak i miesięcznym. Mniejsza niż przed miesiącem i przed rokiem była liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych. Mniej osób niż we wrześniu br., ale więcej niż w październiku ub. roku wyrejestrowano z urzędów pracy. W końcu października 2014 r. do urzędów pracy zgłoszono mniej ofert pracy niż we wrześniu 2014 r., ale więcej niż w analogicznym okresie ub. roku.
Czytaj dalej
1    3  4  5  6  7  8  9  10  11    55
Do góry

Newsletter