Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Komunikat/Obwieszczenie Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2014 r.

16.12.2014
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2014 r. wyniosło 4004,80 zł.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2014 r.

16.12.2014
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2014 r.
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2014 r.

15.12.2014
Informuje, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2014 r. w stosunku do października 2014 r. wyniósł 99,8 (obniżenie cen o 0,2%).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2014 r.

15.12.2014
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2014 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca obniżyły się o 0,2%. W poszczególnych grupach towarów i usług konsumpcyjnych odnotowano zróżnicowaną dynamikę cen. Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały w tym okresie niższe ceny w zakresie transportu (o 2,0%) oraz łączności (o 0,7%), które obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,18 p. proc. i 0,04 p. proc. Podwyżki opłat związanych z rekreacją i kulturą (o 0,3%) podniosły ten wskaźnik o 0,02 p. proc.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2013 roku

12.12.2014
Liczba jednostek, biorących udział w rocznym badaniu przedsiębiorstw o liczbie pracujących 10 i więcej osób [1], nieznacznie wzrastała na przestrzeni ostatnich kilku lat. Pomimo tego, dynamika zmian zachodzących w liczbie osób pracujących w tych przedsiębiorstwach, począwszy od roku 2009, utrzymała się na zbliżonym poziomie.
Czytaj dalej

Publikacja Nakłady i wyniki przemysłu w I-III kwartale 2014 r.

12.12.2014
Produkcja, obrót, nowe zamówienia, zatrudnienie, przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto, czas przepracowany, wskaźniki cen, nakłady inwestycyjne, aktywa obrotowe, źródła finansowania majątku, wskaźniki finansowe, przedsiębiorstwa wg wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto oraz wg wskaźnika rentowności obrotu netto.
Czytaj dalej

Publikacja Emerytury i renty w 2013 r.

12.12.2014
Prezentacja zmian dotyczących liczby świadczeniobiorców, kwoty świadczeń brutto, przeciętnej wysokości świadczenia brutto wg rodzaju (emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne), dynamiki obserwowanych zmian oraz relacji do przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń – w obrębie pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych (integracja danych ZUS, MON, MSW oraz MS), jak również systemu ubezpieczeń rolników indywidualnych (dane z KRUS). Porównanie wysokości przeciętnej emerytury i dochodu rozporządzalnego emeryckich gospodarstw domowych z minimum socjalnym i minimum egzystencji. Charakterystyka gospodarstw domowych emerytów i rencistów.
Czytaj dalej

Publikacja Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2013 r.

11.12.2014
Wysokość aktywów i pasywów (podmiotów prowadzących pełny zestaw rachunków, tj. sporządzających bilans) oraz przychodów, kosztów i wyników finansowych charakteryzujących ich kondycję finansową, w tym m.in. wskaźniki rentowności obrotu, wskaźniki płynności oraz rentowności majątku: obrotowego, trwałego i aktywów.
Czytaj dalej

Publikacja Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw Nr 3/2014

11.12.2014
Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województw. Wszystkie prezentowane kategorie przedstawiane są w ujęciu dynamicznym, a także w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju w okresach kwartalnych i okresach narastających.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów I–X 2014 r.

10.12.2014
W okresie styczeń - październik br. eksport w cenach bieżących wyniósł 568285,3 mln zł, a import 572953,7 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem ub. roku eksport i import zwiększył się o 4,7%. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 4668,4 mln zł (w analogicznym okresie ub. roku minus 4082,7 mln zł).
Czytaj dalej
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    55
Do góry

Newsletter