Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacja Ochrona środowiska 2014

02.12.2014
Syntetycznie ujęty pełny zakres wyników badań statystycznych, funkcjonujące podsystemy Państwowego Monitoringu Środowiska oraz źródła administracyjne charakteryzujące stan, zagrożenie i ochronę środowiska w 2013 r. na tle lat poprzednich. Dane dotyczą warunków naturalnych i poszczególnych komponentów środowiska. Problematyka odpadów, promieniowania i hałasu, skutków zdrowotnych degradacji środowiska. Działalność na rzecz ochrony i kontroli środowiska, ekonomicznych aspektów ochrony środowiska, w tym nakładów inwestycyjnych i efektów rzeczowych oraz wydatków bieżących.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Osobowy ruch graniczny na przejściach z Ukrainą, Białorusią i Rosją - październik 2014 r.

02.12.2014
Osobowy ruch graniczny na przejściach z Ukrainą, Białorusią i Rosją - październik 2014 r.
Czytaj dalej

Publikacja Leśnictwo 2014

02.12.2014
Powierzchnia gruntów leśnych, stan zasobów leśnych oraz zagospodarowanie lasów i ich gospodarcze wykorzystanie. Zadrzewienia. Zagrożenie i ochrona środowiska leśnego oraz przyrody. Zatrudnienie i wynagrodzenia w leśnictwie. Szkolnictwo leśne. Produkcja leśnictwa wg ESA2010. Eksport i import produktów leśnictwa. Porównania międzynarodowe. Dane charakteryzujące leśnictwo w 2013 r. prezentowane na tle lat poprzednich.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Sportowe imprezy masowe w 2013 r.

01.12.2014
Na podstawie informacji otrzymanych z urzędów miast i gmin, właściwych ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy masowej, w 2013 roku odbyły się 3164 masowe imprezy sportowe oraz 168 imprez interdyscyplinarnych – łączących imprezy sportowe z artystyczno-rozrywkowymi. Stanowiło to 58% wszystkich imprez masowych zorganizowanych w 2013 roku.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Społeczny potencjał parafii - Działalność przyparafialnych organizacji Kościoła katolickiego w Polsce w 2012 r.

01.12.2014
W 2013 r. przeprowadzona została kolejna edycja badania przyparafialnych organizacji Kościoła katolickiego według stanu na rok 20121. Podstawą do tych badań, realizowanych przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego (ISKK) jest metodologia opracowana we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym w latach 2006-2009
Czytaj dalej

Publikacja Trzeci sektor w Polsce. Stowarzyszenia, fundacje, społeczne podmioty wyznaniowe, samorząd zawodowy i gospodarczy oraz organizacje pracodawców w 2012 r.

01.12.2014
Niniejsza publikacja „Trzeci sektor w Polsce. Stowarzyszenia, fundacje, społeczne podmioty wyznaniowe, organizacje samorządu zawodowego, gospodarczego i pracodawców w 2012 r.” wpisuje się w cykl wydawnictw GUS
Czytaj dalej

Publikacja Produkt krajowy brutto - Rachunki regionalne w 2012 r.

28.11.2014
Podstawowe kategorie rachunków narodowych w przekroju terytorialnym. Wybrane elementy rachunku produkcji i rachunku tworzenia dochodów. Dochody pierwotne i dochody do dyspozycji w sektorze gospodarstw domowych. Dynamika produktu krajowego brutto w ujęciu realnym. Dane o wartości brutto środków trwałych, nakładach brutto na środki trwałe oraz pracujących w gospodarce narodowej i ludności w podziale na ekonomiczne grupy wieku. Charakterystyka terytorialnego zróżnicowania wybranych kategorii makroekonomicznych – produktu krajowego brutto, wartości dodanej brutto, dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych. Uwagi metodyczne.
Czytaj dalej

Publikacja Ceny w gospodarce narodowej. Październik 2014 r.

28.11.2014
Dynamika oraz poziomy cen w podstawowych obszarach gospodarki narodowej. Prezentowane wyniki przedstawione jako szeregi danych (wskaźniki cen, poziomy cen) w tablicach w formacie Excel, stanowiących bazy danych dla danego obszaru tematycznego (rolnictwo, przemysł, budownictwo, usługi, rynek detaliczny, eksport, import). Zaopatrywanie w dane w systemie ciągłym, w okresach miesięcznych, kwartalnych, narastających i rocznych. Dane pochodzą z badań statystycznych GUS oraz innych instytucji, będących uczestnikami zintegrowanego systemu statystyki publicznej.
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w trzecim kwartale 2014 r.

28.11.2014
Ogłasza się wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach, bez wypłat z zysku lub nadwyżki bilansowej w spółdzielniach, z uwzględnieniem sfery budżetowej bez dodatkowych wynagrodzeń rocznych, bez Poczty Polskiej Spółki Akcyjnej i Telekomunikacja Polska - Spółka Akcyjna, w trzecim kwartale 2014 r., określoną w tabeli stanowiącej załącznik do obwieszczenia.
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Wskaźnik cen nakładów inwestycyjnych za trzy kwartały 2014 r.

28.11.2014
Ogłasza się, że wskaźnik cen nakładów inwestycyjnych za trzy kwartały 2014 r. w stosunku do trzech kwartałów 2013 r. wyniósł 98,4 (spadek cen o 1,6%).
Czytaj dalej
1    2  3  4  5  6  7  8  9  10    55
Do góry

Newsletter