Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Miesięczna informacja o bezrobociu rejestrowanym w Polsce w maju 2014 roku

26.06.2014
W maju 2014 r. w porównaniu do kwietnia 2014 r. i maja 2013 r. odnotowano spadek liczby bezrobotnych oraz stopy bezrobocia.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku

25.06.2014
W końcu 2013 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało ogółem 639 funduszy inwestycyjnych (o 51 więcej niż przed rokiem). W ciągu minionego roku liczba otwartych funduszy inwestycyjnych zmniejszyła się o siedem do 58, a specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych do 52 (57 przed rokiem). Wzrost odnotowano w grupie funduszy inwestycyjnych zamkniętych, ich liczba zwiększyła się z 466 do 529.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w 1 kwartale 2014 roku

25.06.2014
W dniu 31 marca 2014 r. zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w Polsce miało pięćdziesiąt osiem zakładów ubezpieczeń (przed rokiem pięćdziesiąt dziewięć); działalność w ubezpieczeniach na życie (dział I) prowadziło dwadzieścia siedem towarzystw, a pozostałe ubezpieczenia osobowe i majątkowe (dział II) obsługiwało trzydzieści jeden firm, w tym jeden zakład reasekuracji.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2013 r.

24.06.2014
Faktoring to coraz lepiej znane źródło finansowania przedsiębiorstw, o czym świadczy wzrost liczby przedsiębiorstw (faktorantów), korzystających z usług faktoringowych. W porównaniu z 2012 r. liczba klientów wzrosła o 12,2%. Z usług faktoringowych skorzystało 8 472 klientów, w tym 32,0% prowadziło działalność w zakresie przemysłu, 31,0% handlu, 9,4% usług, 8,1% transportu, 7,6 % budownictwa.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Przewozy ładunków i pasażerów w 2013 r.

23.06.2014
W 2013 r. wszystkimi rodzajami transportu przewieziono 1848,3 mln ton ładunków, tj. o 3,3% więcej niż przed rokiem. Wykonana praca przewozowa wyniosła 347,9 mld tonokilometrów i była większa o 6,8% niż w 2012 r.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w czerwcu 2014 r.

23.06.2014
Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w czerwcu oceniany jest korzystnie, podobnie jak w maju i lepiej niż w analogicznym miesiącu ostatnich trzech lat. Oceny i prognozy portfela zamówień oraz przewidywania dotyczące produkcji są optymistyczne, choć ostrożniejsze od zgłaszanych w maju.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura konsumencka - Czerwiec 2014 r.

23.06.2014
W czerwcu 2014 r. nastroje konsumenckie, ocenianie na podstawie wskaźników syntetycznych, poprawiły się w stosunku do poprzedniego miesiąca. Zarówno bieżący, jak i wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej osiągnęły wartość najwyższą od lipca 2010 r.
Czytaj dalej

Publikacja Gospodarstwa domowe i rodziny. Charakterystyka demograficzna - NSP 2011

23.06.2014
Informacje o stanie i strukturze gospodarstw domowych - wg definicji mieszkaniowej oraz ekonomicznej - wg ich wielkości z wyróżnieniem gospodarstw rodzinnych i nierodzinnych.
Czytaj dalej

Publikacja Nakłady i wyniki przemysłu w I kwartale 2014 r.

20.06.2014
Produkcja, obrót, nowe zamówienia, zatrudnienie, przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto, czas przepracowany, wskaźniki cen, nakłady inwestycyjne, aktywa obrotowe, źródła finansowania majątku, wskaźniki finansowe, przedsiębiorstwa wg wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto oraz wg wskaźnika rentowności obrotu netto.
Czytaj dalej

Publikacja Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych - kwiecień 2014 r.

18.06.2014
Wskaźniki cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych. Wskaźniki cen wybranych robót budowlano-montażowych. Definicje dotyczące podstawowych pojęć stosowanych w publikacji, uwagi metodyczne, lista i charakterystyka obiektów-reprezentantów, a w miesiącach kończących półrocze i rok - komentarz analityczny.
Czytaj dalej
1    626  627  628  629  630  631  632  633  634    654
Do góry

Newsletter