Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Komunikat/Obwieszczenie Komunikat w sprawie rentowności pięcioletnich obligacji skarbowych emitowanych na dzień poprzedzający dzień 30 czerwca 2014 r.

09.07.2014
Ogłasza się, że rentowność pięcioletnich obligacji skarbowych z serii PS0719 emitowanych na najbliższy dzień poprzedzający dzień 30 czerwca 2014 r. wyniosła 3,183 %.
Czytaj dalej

Pilna informacja rzecznika prasowego Kontrowersje wokół liczebności łosi w Polsce - Komunikat Rzecznika Prasowego Prezesa GUS

07.07.2014
W nawiązaniu do doniesień medialnych, podważających wiarygodność publikowanych przez GUS danych dotyczących liczebności łosi informujemy, iż zgodnie z zapisami Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej (badanie 1.45.26 Łowiectwo) Główny Urząd Statystyczny nie jest autorem tych danych.
Czytaj dalej

Publikacja Poland Quarterly Statistics No. 1/2014

03.07.2014
Kwartalne informacje o procesach i zjawiskach społeczno-gospodarczych zachodzących w Polsce. Dane charakteryzujące wyniki gospodarcze Polski na tle poprzednich kwartałów i ostatnich lat.
Czytaj dalej

Publikacja Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych i rodzin - NSP 2011

02.07.2014
Publikacja zawiera informacje na temat warunków mieszkaniowych gospodarstw domowych i rodzin w zależności od liczby dzieci, poziomu wykształcenia czy źródeł utrzymania.
Czytaj dalej

Publikacja Warunki powstania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw powstałych w latach 2008-2012

02.07.2014
Liczba i struktura nowo powstałych podmiotów gospodarki narodowej wg stanu aktywności prawno-ekonomicznej, sposobu powstania, trudności napotykanych przez przedsiębiorców przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Podstawowe dane o właścicielach nowo tworzonych przedsiębiorstw osób fizycznych wg wieku, płci, wykształcenia i charakteru poprzednio wykonywanej przez nich pracy.
Czytaj dalej

Publikacja Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I kwartale 2014 r.

30.06.2014
Pracujący, zatrudnieni i ich wynagrodzenia nominalne i realne. Czas przepracowany. Zezwolenia na pracę cudzoziemców w Polsce.
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Obwieszczenie w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2012 r.

30.06.2014
Ogłasza się Narodowy Rachunek Zdrowia za 2012 r., ujęty w tabeli stanowiącej załącznik do obwieszczenia.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2013 roku

30.06.2014
Badaniem zostało objętych 118 przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego prowadzących działalność w 2013 r. Wśród nich było 25 spółek akcyjnych, 62 spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a pozostałe 31 firm to inne formy spółek. W 92 firmach głównymi udziałowcami były osoby prawne i osoby prywatne spoza sektora finansowego, w 26 instytucje finansowe, w tym 8 firm było kontrolowane przez banki. W grupie badanych podmiotów pośrednictwa kredytowego 25 firm należało do grup kapitałowych
Czytaj dalej

Publikacja Popyt na pracę w 2013 r.

30.06.2014
Liczba pracujących osób oraz liczba i struktura wolnych miejsc pracy, w tym nowo utworzonych. Informacje o zlikwidowanych miejscach pracy.
Czytaj dalej

Publikacja Handel zagraniczny. I-III 2014 r.

30.06.2014
Obroty handlu zagranicznego wg sekcji CN, SITC i PKWiU w układzie grup krajów. Struktura eksportu i importu wg poszczególnych krajów. Wskaźniki cen transakcyjnych.
Czytaj dalej
1    623  624  625  626  627  628  629  630  631    652
Do góry

Newsletter