Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacja Zwierzęta gospodarskie w 2015 roku

04.07.2016
Stan pogłowia zwierząt wg gatunków i grup produkcyjno-użytkowych na koniec okresów sprawozdawczych w 2015 r. Tendencje rozwojowe w chowie zwierząt i ocena możliwości produkcyjnych, zwłaszcza w zakresie produkcji towarowej. Reprodukcja stada, straty przy odchowie zwierząt.
Czytaj dalej

Ochrona środowiska naturalnego – infografika

01.07.2016
Ochrona środowiska naturalnego stanowi jedno z głównych wyzwań zrównoważonego rozwoju. Działania w obszarze ochrony środowiska obejmują m.in. ochronę powietrza, dbałość o różnorodność biologiczną, przeciwdziałanie zanieczyszczeniom, a także nakłady poniesione na ochronę środowiska. Z uwagi na ważność problematyki, wybrane informacje dla Polski w ww. zakresie zaprezentowane zostały w formie graficznej w postaci wykresów i map.
Czytaj dalej

Publikacja Stan zdrowia ludności Polski w 2014 r.

01.07.2016
Ocena kondycji zdrowotnej ludności, ze szczególnym uwzględnieniem długotrwałych problemów zdrowotnych (choroby przewlekłe, niepełnosprawność) w powiązaniu z częstotliwością korzystania z usług medycznych i wybranych elementów stylu życia w przekrojach terytorialnych.
Czytaj dalej

Publikacja Rolnictwo w 2015 roku

01.07.2016
Ocena sytuacji w rolnictwie pod kątem zmian warunków produkcyjno-ekonomicznych oraz wyników produkcyjnych (wielkość zbiorów, tendencje pogłowia zwierząt gospodarskich oraz poziom produkcji i podaży rynkowej produktów zwierzęcych) z uwzględnieniem zużycia środków produkcji.
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Komunikat w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2014 r.

30.06.2016
Główny Urząd Statystyczny informuje, że Narodowy Rachunek Zdrowia za 2014 r. kształtował się następująco.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za czerwiec 2016 roku (opracowanie eksperymentalne)

30.06.2016
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według eksperymentalnego szybkiego szacunku w czerwcu 2016 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,2% (wskaźnik cen 100,2), a w porównaniu z analo¬gicznym miesiącem ub. roku obniżyły się o 0,8% (wskaźnik cen 99,2).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2015 roku

30.06.2016
W 2015 r. badaniem zostało objętych 168 podmiotów prowadzących działalność pośrednictwa kredytowego i udzielających pożyczek ze środków własnych . Przedsiębiorstwa te udzieliły 6 064 tys. kredytów i pożyczek, o 3,2% mniej niż rok wcześniej. Wartość udzielonych kredytów i pożyczek przez badane przedsiębiorstwa wzrosła w porównaniu z poprzednim rokiem o 15,6% i wyniosła 33 092 mln zł.
Czytaj dalej

Publikacja Handel zagraniczny. I-III 2016 r.

30.06.2016
Obroty handlu zagranicznego wg sekcji CN, SITC i PKWiU w układzie grup krajów. Struktura eksportu i importu wg poszczególnych krajów. Wskaźniki cen transakcyjnych.
Czytaj dalej

Publikacja Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I kwartale 2016 roku

30.06.2016
Pracujący, zatrudnieni i ich wynagrodzenia nominalne i realne. Czas przepracowany. Zezwolenia na pracę cudzoziemców w Polsce.
Czytaj dalej

Publikacja Turystyka w 2015 roku

30.06.2016
Baza noclegowa – rozmieszczenie i wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych przez Polaków i turystów zagranicznych.
Czytaj dalej
1    551  552  553  554  555  556  557  558  559    710
Do góry

Newsletter