Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacja Wiadomości Statystyczne nr 12/2018 (691)

28.12.2018
W numerze m. in.: Janusz DYGASZEWICZ, Bolesław SZAFRAŃSKI — Badania statystyczne — ujęcie modelowe; Krzysztof TYMICKI Decomposition of first births in Poland, according to timing of marriage and conception...
Czytaj dalej

Publikacja Handel zagraniczny. Polska w Unii Europejskiej

28.12.2018
Informacja o obrotach handlu zagranicznego prezentuje tendencje, porównania w czasie i przestrzeni oraz analityczny opis zjawisk zachodzących w handlu zagranicznym.
Czytaj dalej

Publikacja Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2017

28.12.2018
Informacja o wykonaniu budżetów różnych szczebli jednostek samorządu terytorialnego, ogólne zasady gospodarki budżetowej samorządów lokalnych, w tym zmiany systemowe i legislacyjne; procesy przedstawione w wieloletnim ujęciu.
Czytaj dalej

Publikacja Monitoring banków 2017

28.12.2018
Informacje dotyczące działalności i wyników finansowych polskiego sektora bankowego na tle sytuacji na rynkach finansowych w Polsce i na świecie. Prezentowane są głównie tendencje rozwojowe sektora bankowego, analiza wyników finansowych polskich banków oraz wskaźniki określające ich standing finansowy.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wybrane zagadnienia rynku pracy (dane dla 2017 r.)

28.12.2018
Informacja sygnalna dotycząca wyników obliczeń Głównego Urzędu Statystycznego dla 2017 r. w zakresie: wypłat wynagrodzeń w wysokości co najwyżej ustawowego minimum, „samozatrudnienia”, zawierania umów zlecenia lub o dzieło, emerytów i rencistów na rynku pracy.
Czytaj dalej

Publikacja Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2018

28.12.2018
Podstawowa zbiorcza publikacja GUS zawierająca bogaty zestaw danych statystycznych charakteryzujących stan środowiska naturalnego, sytuację społeczno-gospodarczą i demograficzną kraju oraz miejsce Polski w Europie i świecie.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w III kwartale 2018 roku

27.12.2018
W III kwartale 2018 r. szacunkowa liczba przekroczeń granicy Polski wyniosła 86,1 mln, z tego 49,2 mln (57,2%) cudzoziemców (nierezydentów) i 36,8 mln (42,8%) Polaków (rezydentów). W III kwartale 2018 r. ruch graniczny (z Polski i do Polski) był większy w porównaniu z III kwartałem 2017 r. o 4,3%.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Współpraca organizacji non-profit z innymi podmiotami w 2017 r.

27.12.2018
W 2017 r. 81,1 tys. spośród 92,7 tys. aktywnych organizacji non-profit współpracowało z innymi podmiotami, o 1,1 p. proc. mniej niż w 2015 r. Organizacje te najczęściej współpracowały z instytucjami publicznymi (80,4%). Wśród współpracujących organizacji 87,0% deklarowało brak barier w prowadzonej współpracy, o 1,0 p. proc. mniej niż w 2015 r.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Rachunki ekonomiczne środowiska

27.12.2018
Rachunki ekonomiczne środowiska są rachunkami satelitarnymi w stosunku do rachunków narodowych co sprawia, że dostarczają w pełni spójnych danych z rachunkami narodowymi.
Czytaj dalej
1    432  433  434  435  436  437  438  439  440    768
Do góry

Newsletter