Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Tablica Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON grudzień 2018

07.01.2019
Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich danych według stanu na koniec miesiąca poprzedniego.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2018 roku

04.01.2019
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w grudniu 2018 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca utrzymały się na tym samym poziomie (wskaźnik cen 100,0), a w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 1,1% (wskaźnik cen 101,1).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wstępne szacunki produktu krajowego brutto w przekroju regionów w 2017 roku

03.01.2019
W 2017 roku ponad 1/2 krajowej wartości produktu krajowego brutto została wytworzona w 5 regionach: warszawskim stołecznym, śląskim, wielkopolskim, dolnośląskim i małopolskim.
Czytaj dalej

Publikacja Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2018

02.01.2019
Kompleksowe informacje statystyczne obrazujące stan gospodarki morskiej w 2017 r. w porównaniu z latami poprzednimi.
Czytaj dalej

Publikacja Statystyka dla polityki spójności 2016-2018

31.12.2018
Przekazujemy Państwu publikację, która pełni rolę przewodnika po 28 pracach badawczych zrealizowanych w latach 2016–2018 w ramach kolejnej edycji projektu pn. „Statystyka dla polityki spójności. Wsparcie systemu monitorowania polityki spójności w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz programowania i monitorowania polityki spójności po 2020 roku”, finansowanego ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020.
Czytaj dalej

Publikacja Środki trwałe w gospodarce narodowej w 2017 roku

31.12.2018
Informacje dotyczące nakładów inwestycyjnych i środków trwałych w gospodarce narodowej.
Czytaj dalej

Publikacja Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2017 roku

31.12.2018
Dane i wskaźniki z zakresu działalności badawczej i rozwojowej (B+R), nakłady na prace badawcze i rozwojowe, źródła finansowania prac badawczych i rozwojowych, środki zagraniczne na działalność B+R, personel w działalności B+R, aparatura naukowo-badawcza, rodzaje badań.
Czytaj dalej

Publikacja Mienie gmin i powiatów w latach 2015-2017

31.12.2018
Celem opracowania publikacji jest zaprezentowanie w sposób kompleksowy danych statystycznych dotyczących majątku będącego w gestii jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego, tak aby zawarte w niej informacje uwzględniały te elementy mienia, które służą realizacji zadań własnych tych jednostek. W porównaniu do wydania poprzedniego, publikacja została wzbogacona o syntezę.
Czytaj dalej

Publikacja Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I-III kwartale 2018 r.

31.12.2018
Pracujący, zatrudnieni i ich wynagrodzenia nominalne i realne. Czas przepracowany. Zezwolenia na pracę cudzoziemców w Polsce.
Czytaj dalej
1    430  431  432  433  434  435  436  437  438    767
Do góry

Newsletter