Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Komunikat/Obwieszczenie Komunikat w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 roku

19.10.2018
Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r., wyniosła 191,98 zł za 1m3
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Dynamika sprzedaży detalicznej we wrześniu 2018 r.

19.10.2018
Sprzedaż detaliczna1 w cenach stałych we wrześniu br. była wyższa niż przed rokiem o 3,6% (wobec wzrostu o 7,5% we wrześniu ub. roku). W porównaniu z sierpniem br. miał miejsce spadek sprzedaży detalicznej o 3,9%.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2018 roku

19.10.2018
Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez fundusze inwestycyjne na koniec czerwca 2018 r. wyniosła 334,2 mld zł (wzrost o 8,0% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego). W I półroczu 2018 r. fundusze inwestycyjne osiągnęły dodatni wynik z operacji w kwocie 10,5 mld zł (o 3,3 mld zł mniej niż rok wcześniej). Wartość lokat funduszy zwiększyła się do 290,9 mld zł (o 6,1%). Aktywa towarzystw funduszy inwestycyjnych wyniosły 2,2 mld zł i pozostały na tym samym poziomie jak przed rokiem. Wynik finansowy netto TFI wyniósł na koniec I półrocza 2018 r. 0,5 mld zł i był wyższy o 62,1% niż przed rokiem.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Ceny produktów rolnych we wrześniu 2018 roku

19.10.2018
Ceny skupu podstawowych produktów rolnych, tj. pszenicy, żyta, żywca wołowego, żyw-ca wieprzowego, drobiu i mleka krowiego, we wrześniu 2018 r. w stosunku do miesiąca poprzedniego wzrosły o 1,4%, natomiast w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego wzrosły o 0,2%.
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Komunikat w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019

18.10.2018
Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019 wyniosła 54,36 zł za 1 dt.
Czytaj dalej

Tablica Turyści w bazie noclegowej. Sierpień 2018 roku

18.10.2018
Turyści zagraniczni i krajowi korzystający z bazy noclegowej i udzielone im noclegi w turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Różne oblicza ubóstwa w Polsce w 2015 r. i 2018 r. na podstawie Badania spójności społecznej

17.10.2018
Wyniki cyklicznego Badania spójności społecznej wskazują, iż w 2018 r. w porównaniu z 2015 r. nastąpił spadek zasięgu wszystkich trzech branych pod uwagę form ubóstwa. Wyraźnie spadł zasięg ubóstwa warunków życia oraz ubóstwa braku równowagi budżetowej gospodarstwa domowego. W niewielkim stopniu zmalał zasięg relatywnego ubóstwa dochodowego. Zmniejszył się także odsetek gospodarstw domowych dotkniętych ubóstwem wielowymiarowym, mówiącym o jednoczesnym występowaniu trzech wymienionych wyżej form ubóstwa, z 3,4% do 2,1%.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej we wrześniu 2018 roku

17.10.2018
Według wstępnych danych we wrześniu 2018 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu jak i produkcji budowla-no-montażowej były wyższe w porównaniu z sierpniem 2018 r. o 0,4%.
Czytaj dalej
1    435  436  437  438  439  440  441  442  443    756
Do góry

Newsletter