Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wylęgi drobiu w marcu 2024 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
26.04.2024

Informacje są wynikiem Sprawozdania o wylęgach drobiu i produkcji jaj konsumpcyjnych (R-09W).

Załączone tablice prezentują dane dotyczące:

  • Jaj wylęgowych poddanych inkubacji /Liczby nałożonych jaj wylęgowych wg kierunków wykorzystania piskląt i wg miesięcy,
  • Sposobu wykorzystania piskląt/ liczby wylężonych piskląt według kierunków ich wykorzystania i wg miesięcy,
  • Handlu wewnątrz UE i poza UE pisklętami drobiu hodowlanego,
  • Struktury i użytkowania wylęgarni

Częstotliwość zbierania danych - miesięczne​


Podstawą prawną jest Rozporządzenie Komisji (WE) NR 617/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w zakresie norm handlowych w odniesieniu do jaj wylęgowych i piskląt drobiu hodowlanego.

Do celów niniejszego rozporządzenia zastosowanie mają następujące definicje:

1)       Jaja wylęgowe: jaja drobiu hodowlanego ujęte w podpozycjach 0407 00 11 i 0407 00 19 nomenklatury scalonej, przeznaczone do produkcji piskląt, sklasyfikowane według gatunku, kategorii i rodzaju oraz zidentyfikowane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, wyprodukowane we Wspólnocie lub przywiezione z krajów trzecich.

2)      Pisklęta: hodowlany drób żywy, którego masa nie przekracza 185 gramów, ujęty w podpozycji 0105 11 i 0105 19 nomenklatury scalonej, wyprodukowany we Wspólnocie lub przywieziony z krajów trzecich, należący do następujących kategorii:

a)      pisklęta użytkowe: pisklęta jednego z następujących rodzajów:

(i)                pisklęta typu mięsnego: pisklęta przeznaczone do tuczu i ubijane przed osiągnięciem dojrzałości płciowej;

(ii)              pisklęta stad nieśnych: pisklęta przeznaczone na chów w celu produkcji jaj konsumpcyjnych;

(iii)             pisklęta o podwójnym przeznaczeniu: pisklęta przeznaczone zarówno na chów i do produkcji jaj, jak i do celów konsumpcyjnych;

b)      pisklęta stada rodzicielskiego: pisklęta przeznaczone do produkcji piskląt użytkowych;

c)      pisklęta pierwszego pokolenia: pisklęta przeznaczone do produkcji piskląt hodowlanych.

3)      „Zakład” oznacza zakład lub część zakładu w przypadku następujących rodzajów działalności:

a)      zakład hodowli rodowodowej: zakład zajmujący się produkcją jaj wylęgowych przeznaczonych do produkcji piskląt pierwszego pokolenia, piskląt stada rodzicielskiego lub piskląt użytkowych;

b)      zakład hodowlany: zakład zajmujący się produkcją jaj wylęgowych przeznaczonych do produkcji piskląt użytkowych;

c)      wylęgarnia: zakład zajmujący się umieszczaniem jaj w inkubatorach, inkubacją jaj wylęgowych i dostawą piskląt.

„Pojemność” oznacza maksymalną ilość jaj wylęgowych, które mogą być umieszczone równocześnie w inkubatorach z wyjątkiem klujników.

Do góry

Newsletter