Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w styczniu 2019 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
20.02.2019

W styczniu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 6,1% w porównaniu ze styczniem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 8,7%, natomiast w porównaniu z grudniem ub. roku wzrosła o 7,4%.

Tablica 1. Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu (ceny stałe)

WYSZCZEGÓLNIENIE

I 2019

XII 2018=100

I 2018=100

przeciętna miesięczna 2015=100

PRZEMYSŁ

107,4

106,1

117,9

Górnictwo i wydobywanie

88,3

100,8

76,7

Przetwórstwo przemysłowe

107,8

105,3

117,6

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodęD.

112,0

115,1

142,3

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacjaD

96,5

107,2

112,4

D Nazwa skrócona według PKD 2007.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter