Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2016 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
23.06.2017

W 2016 r. badaniem zostało objęte 54 podmioty prowadzące działalność faktoringową. Wartość wykupionych wierzytelności przez badane przedsiębiorstwa wzrosła w porównaniu z poprzednim rokiem o 16,6% i wyniosła 192 738 mln zł. Z usług faktoringowych skorzystało 14 806 klientów, tj. o 20,0% więcej niż rok wcześniej.

Działalność badanych podmiotów:

Wyszczególnienie

Ogółem

Faktoringowe
przedsiębiorstwa
niebankowe

Działalność faktoringowa w bankach

Liczba podmiotów

Badane podmioty ogółem

54

41

13

Faktoring – jedyny rodzaj działalności

14

14

-

Faktoring – działalność dominująca

14

14

-

Faktoring – działalność uboczna

26

13

13

W grupie 54 podmiotów prowadzących w 2016 r. działalność faktoringową było 41 niebankowych przedsiębiorstw prowadzących ten rodzaj działalności oraz 13 banków komercyjnych, które zajmowały się faktoringiem obok statutowej działalności bankowej.

Spośród niebankowych przedsiębiorstw faktoringowych 26 należało do grup kapitałowych, w tym 21 było jednostkami zależnymi, trzy jednostkami dominującymi, a dwa dominującymi i zależnymi jednocześnie. Natomiast wśród badanych banków 10 należało do grup kapitałowych.

W trzydziestu niebankowych przedsiębiorstwach faktoringowych dominował kapitał krajowy, w dziesięciu kapitał zagraniczny, natomiast jedno przedsiębiorstwo miało 50% udział kapitału krajowego i zagranicznego. W grupie niebankowych przedsiębiorstw prowadzących działalność faktoringową dominowały spółki akcyjne (23 jednostki) i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (16 jednostek), dwa przedsiębiorstwa miały inną formę organizacyjną.

Niebankowe przedsiębiorstwa faktoringowe zatrudniały 1 188 osób na podstawie umowy o pracę, 72 na podstawie umowy zlecenia, agencyjnej lub umowy o dzieło, a 60 na podstawie ustawy o działalności gospodarczej. Sieć dystrybucji tworzyło łącznie 101 oddziałów, przedstawicielstw i filii.

Do góry

Newsletter