Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych w 2017 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
04.12.2017

Szczegółowe wyniki badań wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych: korzystanie z komputerów i urządzeń mobilnych, Internetu oraz różnorodnych usług internetowych lub systemów informatycznych.

Badaniem w przedsiębiorstwach objęto podmioty o liczbie pracujących co najmniej 10 osób1. Badaniem w gospodarstwach domowych objęto gospodarstwa z przynajmniej jedną osobą w wieku 16-74 lata oraz osoby w tym wieku, z wyjątkiem osób mieszkających w gospodarstwach zbiorowych, takich jak: domy studenckie, hotele robotnicze, domy opieki społecznej, zakony, szpitale, koszary, zakłady karne itp.
 

Tablice w formacie MS Excel znajdują się w pliku zip.

Uwaga: odsetki w tabelach mogą nie sumować się na 100%, ponieważ w wielu pytaniach w ankiecie istniała możliwość wybrania więcej niż jednej odpowiedzi.
 

Zobacz także wyniki wspólnotowych badań wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w krajach UE - baza danych Eurostatu (strona internetowa i dane do pobrania dostępne w językach: angielskim, francuskim i niemieckim).


1)  Podmioty prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD 2007 do następujących sekcji: C – przetwórstwo przemysłowe, D – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, E – dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją, F – budownictwo, G – handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle, H – transport i gospodarka magazynowa, I – działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, J – informacja i komunikacja, K – działalność finansowa i ubezpieczeniowa, L – działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, M – działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (bez działu 75 – działalność weterynaryjna), N – działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca, z sekcji S – pozostała działalność usługowa, grupa 95.1 – naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter