Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Prognoza gospodarstw domowych według województw na lata 2008 – 2035 (notatka informacyjna)

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
24.08.2010

Wyniki najnowszej długookresowej prognozy gospodarstw domowych na lata 2008 – 2035 [1] wskazują, że w całym prognozowanym okresie, ogólna liczba gospodarstw domowych będzie ulegać nieznacznym wahaniom, nieprzekraczającym 3,5% wartości w pierwszym roku prognozy (p. Tablica 1.). W dekadzie lat 2008 – 2018 liczba gospodarstw wzrośnie z 14277 tys. do 14817 tys. i będzie to największy przewidywany wzrost (o 541 tys., tj. 3,4%). W kolejnym dziesięcioleciu może wystąpić spadek o prawie 110 tys. (0,7%) do 14708 tys. w 2028 roku. Ponowny wzrost trwający nieprzerwanie do 2035 r., będzie już znacznie mniejszy niż występujący w początkowych latach prognozy. W 2035 roku ogólna liczba gospodarstw domowych osiągnie wartość 14773 tys., czyli od 2028 r. zwiększy się o ok. 65 tys. (0,4%). W końcu horyzontu prognozy, wzrost w stosunku do 2008 r. wyniesie prawie 0,5 mln gospodarstw, co stanowi 3,3%.

Liczba gospodarstw domowych na wsi będzie systematycznie wzrastać w całym prognozowanym okresie (670 tys. do 2035 r.), zaś w miastach wzrost będzie obserwowany do 2015 r. Jednak przewidywany spadek w następnych latach spowoduje, że na obszarach miejskich liczba gospodarstw w końcu horyzontu prognozy będzie o 174 tys. mniejsza niż w pierwszym roku prognozy (p. Wykres 1.).


[1] Ostatnim dostępnym pełnym źródłem danych o gospodarstwach domowych jest NSP 2002.

Prognoza gospodarstw domowych bazuje na opracowanej w 2008 r. prognozie ludności Polski w przekroju województw. Prognoza została opracowana oddzielnie dla każdego województwa z wyróżnieniem obszarów miejskich i wiejskich, a wyniki dla Polski stanowią sumę liczb gospodarstw w poszczególnych województwach. Założenia prognostyczne zostały opracowane na poziomie obszarów miejskich i wiejskich z uwzględnieniem procesu konwergencji do 2050 r.

Założenia prognostyczne na lata 2008 – 2035 wraz z wynikami prognozy dla Polski oraz województw są dostępne na stronie Internetowej GUS www.stat.gov.pl

Do góry

Newsletter