Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Migracje wewnętrzne ludności w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2010-2015

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
11.07.2017

Zmiany miejsca zamieszkania ludności odgrywają znaczącą rolę w kształtowaniu struktury i dynamiki ludności danego regionu, wpływając na liczbę ludności, gęstość zaludnienia, strukturę według wieku oraz płci, które to z kolei warunkują kolejne procesy ludnościowe, takie jak zawieranie małżeństw czy przyrost naturalny. Szczególnego znaczenia zjawisko migracji nabiera na obszarach charakteryzujących się niskim poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego, takich jak np. Polska Wschodnia (potocznie ten region jest określany jako ściana wschodnia czy Polska B).  Zakłada się, że czynnikami przyciągającymi do regionu jest jakość życia, wyrażona np. niską stopą bezrobocia,  dużą liczbą zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej na 1000 ludności, wysokim PKB na 1 mieszkańca, a odpychającymi poziom bezrobocia, odległość miejsca, z którego ludność się przenosi do miejscowości docelowej oraz stan infrastruktury kolejowej i drogowej. W niniejszym opracowaniu przeprowadzono analizę  wielkości migracji wewnętrznych w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2010-2015.

Referat został zaprezentowany na konferencji Rządowej Rady Ludnościowej „ Sytuacja demograficzna województwa warmińsko-mazurskiego jako wyzwanie dla polityki społeczno-gospodarczej” (Olsztyn, 10.10.2016r.)

Do góry

Newsletter