Obiekty noclegowe według stanu na dzień 31 lipca 2017 r.

W lipcu 2017 r. sprawozdaniem zostało objętych 10 681 turystycznych obiektów noclegowych, na które składały się 4 064 obiekty hotelowe[1]  i 6 617 pozostałych obiektów[2] . Najliczniejszą grupę wśród obiektów hotelowych, podobnie jak w latach poprzednich, stanowiły hotele. Było ich 2 540, tj. o  3,1% więcej niż w 2016 r. (2 463).  Drugą grupą, pod względem wielkości zasobów, były inne obiekty hotelowe. Do grupy tej zaliczają się hotele, motele, pensjonaty, którym nie została nadana żadna kategoria, a także obiekty świadczące usługi hotelowe[3]  – m.in. domy gościnne i zajazdy. W dniu 31 lipca 2017 r. było 1 030 takich obiektów, czyli o 2,5% więcej niż w 2016 r. (1 005).

Wśród pozostałych obiektów najliczniej reprezentowane były pokoje gościnne i kwatery prywatne. Sprawozdanie według stanu w dniu 31 lipca 2017 r. złożyły 2 083 takie obiekty – wzrost o 4,4% (rok wcześniej było ich 1 996). Na drugiej pozycji pod względem liczby obiektów znalazły się ośrodki wczasowe (1 129), które odnotowały niewielki wzrost w stosunku do ubiegłego roku (o 4,0%, 1 086 obiektów w 2016 r.).

 

[1] Hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe.

[2] Domy wycieczkowe, schroniska, schroniska młodzieżowe, szkolne schroniska młodzieżowe, ośrodki wczasowe, ośrodki kolonijne, ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe, domy pracy twórczej, zespoły domków turystycznych, kempingi, pola biwakowe, hostele, zakłady uzdrowiskowe, pokoje gościnne (kwatery prywatne), kwatery agroturystyczne, pozostałe turystyczne obiekty noclegowe.

[3] Usługi hotelowe obejmują m.in. codzienne słanie łóżek, sprzątanie pokoi i mycie urządzeń sanitarnych.